Криза на идентичността при юношите

, Преминаването от един възрастов период към друг е белязан от кризисен характер.Тази криза се определя като  неизбежен период  в психичното развитие на подрастващите.  В своето външно проявление може  да се изразява в грубо, безцеремонно поведение, в стремеж на  юношите да се противопоставят на родителски изисквания и забележки, в затвореност и др. Кризата, очертава рамката на преходния период от детството към зрелостта.  Специалистите я определят като криза на идентичността. Тя протича в контекста на самопознанието и формиране на собственото Аз. Самопознанието  е процес на разпознаване на собствените мисли, чувства и мотиви, които се развиват през целия живот.Юношеството е възрастта, когато е необходимо  да се отговори на въпроса –„ Кой съм аз?“.  Това е много специален период, в който самооценката придобива идеалистичен  характер и често юношите изпадат в размисли за това – как ги възприемат околните. Важен момент е да преоткрият себе си и  селектират знания, с които да очертаят рамката на собствената си идентичност.Идентичността е нашата представа за това, което мислим че представляваме, това което мислим, че другите мислят за нас и  онова, към което се стремим и мечтаем  да постигнем. Тя е една от най – важните оценки  за личността и оформя нейната цялостност. Всеки един от нас се стреми и  има необходимост от положителен Аз – образ.  Сформиране на отрицателно отношение към себе си, неприемането на собствената идентичност, без значение от причините се изживява мъчително. Юношата, когато има добър успех и получава добра обратна връзка от учители, родители и приятели, превръща  учебните успехи в част от личната  самооценка.Самооценката е съставна и значима част от Аз – концепцията.Тя носи информация за това, как приемаме себе си, нашата ценност, себеуважението ни. Формира се допълнително от нашите успехи и неуспехи и от оценките на приятелите, с които общуваме. В случаите, когато ученикът получава негативна обратна връзка и е с не добри прояви в училище, става носител на  ниска самооценка.Онези, които определят себе си за неудачници, на подсъзнателно ниво подкопават  усилията за постигане на желана от тях цел, за да съхранят първоначалният си образ. По този начин те сами унищожават усилията си за успех.Стремежът към самоутвърждаване при юношите се проявява в инициативата да са начело във всичко, в импулса за нестандартни постъпки, в други случаи с безпардонно отхвърляне на всички изисквания за дисциплина, нерядко и с нестандартен външен вид.  В този възрастов период юношите се отличават с упоритост при преодоляване на една или друга трудност и потребност да докажат на себе си и околните, че могат да се справят с нея.                                                                     В. Викторова

Кратък линк

още от нашия Блог

 • ,

  Кажете сбогом на гнева

  10.11.2017 Вие може би смятате, че гневът е част от живота ви, но дали истински осъзнавате , че той не служи за нищо?Гневът е такава...
 • ,

  Рецидив при наркозависимости

  11.10.2017 Рецидивът е комплексен проблем.Много са индикациите, които предупреждават за неговото настъпване.Препоръчително е, да не се...
 • болести,

  Стрес и синдром на изтощението

  28.09.2017 През последното десетилетие стресът се оказва един от главните причинители на много болести, някои от тях с фатален край....
 • умения,

  Какво още трябва да знаем за нашето тяло?

  21.09.2017 1.Всяко умение, което научавате създава нова невронна мрежа в мозъка Ви.2. Всяка нова мисъл създава уникален модел в...
 • наркотици,

  Родители и деца, употребяващи наркотици

  11.09.2017 1. Никога не пренебрегвайте възможността,как деца Ви могат да бъдат въвлечени в употреба на наркотици.   2. Създайте...