Скандално! Джендър-учебник за 9 клас одобрен от МОН

Новини за 11.10.2018

Джендър-учебник по биология и здравно образование на издателство „Анубис“ за 9 клас е одобрен от Министерство на образованието и науката. За това сигнализира във фейсбук автор-драматургът Александър Урумов.
Българската организация на родителите и децата (БОРД) е изпратила въпроси до МОН относно учебника за 9 клас.
От ведомството е получен отговор, подписан от госпожа Албена Михайлова, главен секретар на МОН, от който стават ясни следните факти:

I. Джендър-учебникът на издателство „Анубис“ е одобрен със заповед РД 09-1330/19.07.2018 г. на министъра на образованието и науката. 

II. Оценителите на този учебник са назначени със Заповед 09-669 от 10 април 2018 г. на министъра на образованието и науката. Това са: 1. Гл. ас. Елица Любомирова Павлова, специалист във ВУ 2. доц. Ваня Петкова Богоева, специалист в БАН 3. Кузман Стойчев Кузманов, старши експерт в РУО 4. Мариела Владимирова Зайкова, учител 5. Мария Тодорова Веселинска, учител 6. Ивелина Иванова Каменова, учител 7. Иванка Илиева Драгиева, учител

III. МОН няма никакви контролни функции върху тиража и цената на учебниците и учебните помагала. 

IV. Министерството на образованието и науката не е извършило мониторинг върху учебниците и учебните помагала за начално и средно образование с цел недопускане на джендър-съдържание, нито пък има индикация за такова намерение. 

От отговора на просветното министерство става ясно, че в МОН има отворена врата за приемане на детски учебници и помагала с хомосексуални внушения в тях. Няма институционална гаранция за предпазване на децата от джендъридеология, поради което те са изложени на висок риск от джендър-внушения. От БОРД съобщават, че ще настояват да бъде назначена повторна комисия от оценители, която да преразгледа решението на първата комисия с оглед на решението на Конституционния съд от 27 юли 2018 г.

https://www.blitz.bg/obshtestvo/skandalno-dzhendr-uchebnik-za-9-klas-odobren-otmon_news632311.html

Кратък линк

Още Новини