Съдържа ли се канабис в църковното миро?

Новини за 17.07.2017

В последно време, в медийното пространство, се разпространява идеята, че канабисът е съставка в „миропомазващото масло, използвано за освещаване на храма и самите свещеници“. Това твърдение смущава вярващите в Христос хора и всява заблуда в човешките умове, опитвайки се да придаде на растението и неговата употреба сакрален смисъл, използвайки църковните тайнства и понятия. Дали растението канабис е употребявано в древното миро предизвиква сериозна дискусия на специалисти, познаващи в детайли Свещеното писание, традициите и културата на еврейския народ и археологическите артефакти. Категорично обаче можем да кажем, че днес растението канабис не се употребява при приготвяне на мирото, използвано в различните тайнства на Православната църква – кръщение, миропомазване и други.

В Стария Завет мирото е имало различна употреба - както за култови цели, помазване на скинията и принадлежностите и, така и на нейните служители, а също за помазване на царе и пророци. Първоначално съставът на мирото е бил прост, хомогенен, в повечето случай обикновен маслинов елей. В последствие, в зависимост от предназначението му и нуждите, съставът на мирото се променил, започнали да се добавят и други благовонни вещества – билки, корени, течности и смоли.[1]

В откровението на Свещеното Писание, Сам Бог определя състава на мирото: „..Говори още Господ на Моисея и каза: вземи си най-добри благовонни вещества: самоток смирна - петстотин сикли, благовонна канела, колко половината от това, сиреч, двеста и петдесет, благовонна тръстика - двеста и петдесет, касия - петстотин сикли, според свещената сикла, и един хин маслинен елей; и от това направи миро за свещено помазване, маст смесена по изкуството на мироварец: това да бъде миро за свещено помазване (Изход 30:22-25). Това миро получило специално название – „за помазване“, споменава се още и за миро с друг състав, за други цели[2].

В Новия Завет мирото има по-широка употреба, за помазване, като лекарство, при погребения и за Тайнството Миропомазване след св. Кръщение.

Днес мирото се използва в Православната църква най-вече при тайнството Миропомазване, освещаване на църкви, антиминси и други. Право на приготвяне на Св. Миро съгласно древно църковната практика имат само предстоятелите на отделните автокефални църкви. Предвид особеното предназначение на св. Миро в новозаветната Църква – то да бъде символ на даровете на Св. Дух и на излъчващото от тях духовно благоухание - към посочените във Второзаконие 30 глава 22-25 стих 1 съставки се прибавяли постепенно нови, с по-голямо и приятно ухание. Числото на съставките обикновено варира от 20 до 57 разделени в три групи – течности, билки и смоли.[3] Прави впечатление, че в изброените поименно с латинските наименования вещества, няма вещество с наименованието Cannabis sativa.[4]

Българската православна църква е приготвяла неколкократно Св. Миро, след вдигане на схизмата през 1945 г. На Велики четвъртък през 1950 г. е извършено самото мироосвещение, като за него отговаря специална комисия, която включва инженер-химик и аптекар. Подробно са описани съставките, използвани в мирото, сред които няма конопеното растение.[5]  Приготвянето на миро е особено свещенодействие и процесът строго се контролира от Църквата, използваните растения се записват в съответната рецепта по приготвяне и няма данни да се включва растението канабис.

В разпространяваните идеи, целящи да придадат на конопа специални свойства се твърди, че той е споменатата в Библията ароматна тръстика. Това е въпрос на сериозни научни проучвания от специалисти, проучващи еврейските термини и култура и Свещеното писание. Неоспоримо е обаче, че Бог е Творецът на всичко видимо и невидимо“, в това число и на всички растения на нашата земя: „И произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род (и подобие), и (плодно) дърво, що дава (на земята) плод, чието семе си е в него според рода му. И видя Бог, че това е добро.“ (Бит. 1:12).  Всичко това Бог създал, за да бъде в полза на човека: И рече Бог: ето, давам ви всякаква трева, що дава семе, каквато има по цялата земя, и всякакво дърво, чийто плод е дървесен и дава семе - това ще ви бъде за храна;(Бит.1:29).  Бог поставил човека да владее света – растенията и животните „ И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я и господарувайте над морските риби (и над зверовете), над небесните птици (и над всякакъв добитък, над цялата земя) и над всякакви животни, които пълзят по земята. (Бит.1:28).

Бог ясно казва на хората, че те са домакините на създадения от Него свят и те трябва да се грижат за него, и да го владеят. Има много растения, които Бог е създал на земята и те имат своето място и роля в Божия свят, но не всички от тях са полезни за човека, както св. ап. Павел казва:„ Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но няма да бъда аз обладан от нещо.(1 Кор. 6:12).  И още : „Храната е за корема, и коремът за храната; но Бог ще погуби и едното и другото. Ала тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ - за тялото“ (1 Кор.6:13).

Така в Свещеното писание ясно е казано, че човекът трябва използва растенията, за да бъде физически и духовно здрав, за да бъде тялото му „храм Божий“, а не за да го разрушава и предава на опиянения и блудство и всякакъв грях. В човешката история конопеното растение е било използвано от човека – за хартия, за конопени въжета, дрехи и други, но наркотичното му действие върху човека, предполага друго отношение към него заради това му свойство да опиянява и да руши човешката личност.

 

 


[1] Светото миро, Макариополски епископ Николай (Кожухаров)

[2] Пак там, стр.

[3] Пак там, стр.11

[4] Пак там, стр.12

[5] Пак там, стр. 29-30

 

Кратък линк

Още Новини