СЪЗДАВАТ ЛОКАЛНА КООРДИНАЦИОННА МРЕЖА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ

Новини за 19.10.2018

Локална координационна мрежа за превенция на наркотиците се създава в Добрич. Новата структура  ще  обедини информацията и усилията на всички институции, ангажирани с подрастващите, за да бъдат предпазени от все по-агресивното производство и разпространение на наркотици, обясни пред журналисти зам.-кметът по хуманитарни дейности д-р Емилия Баева.

 Да запознае училищни директори, педагогически съветници, психолози, социални работници и специалисти от други институции с новостите в производството и разпространението на новите, модерни наркотици, общината покани инспектор Петьо Петков  от отдел „Наркотици“ на столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи кореспондентът на Радио Варна Петранка Божкова.
Сред настъпилите промени е и тази – дилърите не са вече край училищните сгради, а в самите училища, в класните стаи, защото тийнейджърите вече се снабдяват помежду си. Трудно е този процес да бъде предотвратен, ако не обединим усилията си, подчерта експертът.
За да бъдат предпазени младите хора от опасностите на новите опиати, е необходимо всеки представител на съответната институция да знае към кого да се обърне. Важна е ролята и на семейството, което най-често научава последно, че детето употребява дрога, смятат експертите. Затова в превантивната дейност на Локалната координационна мрежа ще се търси и съдействието на родителите.

 

 

 

http://www.ndt1.com/article.php/2018101813114065

Кратък линк

Още Новини