Обръщение на д-р Милен Врабевски към българите от Пиринския край

Новини за 28.11.2017


Скъпи братя и сестри от Пиринския край,

В този уникален исторически момент имаме необходимост от горещата ви 
подкрепа.
Фондация Българска Памет усилено работи за възстановяване историческата 
истина в полза на обществения прогрес. Днес предначертаваме бъдещето на 
младите ни поколения.

Току-що, с нашата подкрепа бе направена историческа крачка напред в 
сближаването с Р. Македония: Българската православна църква започна да 
работи за статута й на Майка-църква на македонската. Създадена е комисия 
за директни преговори с македонските архиереи и се надяваме всички 
заедно да вървим напред към канонично съслужение.
Искреното ми желание е занапред да виждам на всеки Национален празник 
представители и на двете църкви - да служат Богу заедно за народа си.

Разчитаме на безрезервната ви подкрепа, скъпи братя и сестри да доведем 
докрай това свято дело. Няма да имаме втори исторически шанс като този. 
Нашата църква е поканена за Майка-Църква от македонската.
Този исторически прецедент идва в логичен момент. В пакет обръщаме 
геополитиката в полза на Родината и нейния прогрес в европейското семейство:
Успяхме да регистрираме българско малцинство в Албания, имаме вече 
договор за добросъседство с Македония.

Най-логично е да правим следващите крачки в тази посока:
- Духовно единение на хората от двете страни на границата;
- реализация на Коридор № 8;
- образователна реформа в Р. Македония.

Моля изисквайте от власт-имащите тези неща заедно с нас.
Благодаря на всички ви за сърцатото родолюбие!
Д-р Милен Врабевски

 

 

Кратък линк

Още Новини