Запазено място за Соня Анкова - Но защо Господ Иисус изпраща злите духове именно в свинете?

Новини за 10.07.2017

Той е можел да ги изпрати и в дърветата или в камъните, но защо ги изпраща точно в свинете?
Не за да изпълни желанието на дяволите, а за да поучи хората. Където са свинете,
там е нечистотата, а нечистите духове обичат нечистотата; и където я няма, те я създават насила.
където има малко нечистота, те бързо се насочват точно там, и от малкото бързо правят голямо.

А когато се заселят и в най-чистия човек, бързо натрупват в него свинска нечистота. А с това, че свинете бързо хукнали и се издавили в морето, Господ иска да ни научи, че лакомията и ненаситността не може да се противят на бесовската сила, и да ни напомни за поста. Има ли нещо по-лакомо и ненаситно от свинете? Ето как бесовската сила бързо ги обладава и опропастява! Така става и с лакомите и ненаситни хора, които мислят, че поглъщайки много, събират сила в себе си. Впрочем, с това те не събират сила, а слабост – и физическа, и духовна. („Зная, че лекарите не предписват на болните различни ястия, а въздържание и неядене. Не искаш ли да кажеш, че лодкарите по-лесно могат да спасят претоварена лодка, отколкото умерено натоварена и лека?”, св. Василий Велики: Слово 10, за поста). Лакомниците са безхарактерни хора, слаби пред хората и още по-слаби пред бесовете. Няма нищо по-лесно за бесовете от това да ги бутнат и удавят в морето на душевната смърт! Но от това следва и поучението колко страшна е бесовската сила, когато Бог не я възпира. Бесовете, които били само у двама души, обсебили и удавили за няколко мига около две хиляди свине. Но там Бог ги възпирал, докато не дошъл Христос – да покаже Своята сила и власт над тях; а тук Бог ги пуснал – за да се покаже бесовската сила. Ако Бог допусне, бесовете за няколко мига биха направили с всички хора на земята онова, което направили със свинете. Но Бог е Човеколюбец и Неговата безгранична любов ни държи в живота и ни пази от най-лютите и най-страшни наши врагове."

Но някой ще каже: нима на Господ не е било жал, първо, да се погубят толкова свине, и второ, да се нанесе такава щета на гражданите? Отново самият дявол внушава на хората такива мисли, уж за да се покаже по-милостив и състрадателен от Христос! Но с какво свинете са нещо повече от тревата, която увяхва и изсъхва? Ако на Бог не Му е жал за белите кринове в полето, които днес облича в по-голям разкош от цар Соломон, а утре изгаря с огън – защо да Му бъде жал за свинете? Или пък за Бог е по-трудно да създаде свиня, отколкото полски крин? Но някой пак ще каже: не заради красотата на свинете, а заради ползата от тях. Нима свинята не служи за полза на човека само тогава, когато храни тялото му, а не и тогава, когато му помага да просвети душата си? В този случай е вярно първото. Вие сте много по-ценни от врабчета, е казал Господ на хората. Не са ли хората по-добри и по-ценни от много свине – дори и от някакви си две-три хиляди свине? Нека всеки размисли за себе си и своята лична цена, и бързо ще стигне до убеждението, че поуката, дадена на човечеството чрез този случай, е много лесна за разбиране. Защото Господ трябвало очевидно и – почти драстично – да покаже на затъпелия човешки род, първо, каква е нечистотата на дяволите и второ, каква е тяхната сила. Никакви думи на света не биха могли така ясно да изразят онова, което е изразено чрез бесовете и издавянето на свинете в онзи момент, когато злите духове ги нападнали. А тогава какви думи биха могли да убедят гражданите езичници от Гергеса и Гадара, когато това страховито ясно доказателство – не доказателство, а показване – въпреки това не е могло да ги пробуди от греховния сън, да ги накара да се опомнят над бездната, в която демоните немилостиво – както и свинете – ги влачат, нито да ги научи на вяра във Всесилния Христос!

  

Кратък линк

Още Новини