Изказване на д-р Добринов, психиатър по повод интервю в Дарик радио: „Нова, силна дрога убива с неподозирана бързина“.

Новини за 25.10.2017

Д-р Добринов, психиатър, Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов" – Раднево по повод интервю в Дарик радио: „Нова, силна дрога убива с неподозирана бързина“: http://darikradio.bg/nova-silna-droga-ubiva-s-nepodozirana-barzina.html.

Ето какво каза д-р Добринов:

„Слушах внимателно интервюто. Заглавието няма връзка със съдържанието, както често се случва. Човекът говори за новите психоактивни субстанции, журналистката го прекъсва и настоява да не обяснява за за химически групи и производни, вкопчила се е в пустия фентанил. Днес журналистката Яна Бояджиева ме помоли за коментар. За да не повтарям, копирам част от него: Гръмката новина произлиза от реални статистически данни, но в медийното пространство всичко се изкриви и подмени. Експертът Стефан Бакалов от Агенция „Митници“ коментира, че все-по често засичат разпространение и употреба на фентанил и негови производни, които са изключително опасни. Информацията е важна и предполага сериозни превантивни действия. Както ясно каза експертът, фентанил отдавна се използва в медицината като силно обезболяващо средство и е добре познат. Сред хероиновите наркомани е известен като „бял хероин”. Нерегламентираната му употреба води често до свръхдози и смъртни случаи. Сензация в последния доклад на ЕС са регистрираните нови синтетични производни на фентанила, криещи неизвестни опасности: фуранилфентанил, ацетилфентанил, акрилоилфентанил и др. Обикновено тези синтетични опиати се инжектират венозно и са причина за сериозни животозастрашаващи усложнения.

Много медии безкритично подхванаха новината за новия наркотик-убиец и по стар български обичай пак изпаднахме в ситуация от типа „не било компютри, а било компоти”. Повечето заглавия бяха без връзка със съдържанието на текста под тях, обаче звучаха апокалиптично. Когато експертът се опита да разясни детайлите в едно от интервютата, водещата го прекъсна и настоя да не дава подробности за групи и химически състав. Отделни думи, извадени от контекста, доста промениха акцента, особено в някои по-свободни преразкази. Темата за новите психоактивни субстанции бе ограничена в повечето статии само до „страшния фентанил–убиец“. Неслучайно в по-напредналите държави превантивните дейности включват активно ангажиране и обучение на журналисти. Отразяването на тази проблематика изисква специфични знания, добронамерено и коректно отношение, задълбочено проверяване на фактите и внимателно боравене със специфичната терминология. Търсенето на жълти сензации тук е неуместно. Фиксирането върху само един аспект на темата изкривява представите и подменя приоритетите. Как да избегнем това? Аз лично използвам един много ефективен подход: търся информация „от извора“, т.е. избягвам да чета интерпретации и преразкази, опитвам се да издиря достоверни данни от източника. Често разминаването и контрастът са впечатляващи...“

 

Кратък линк

Още Новини