Да подпомогнем доброволческата кухня за бедни към църква "Св.Николай" в кв."Грамада"

Новини за 11.07.2017

Приятели,
църковното настоятелство се обръща към всички добри хора в Благоевград, да подкрепят това начинание с дарение на хранителни продукти в срок на годност или с доброволен труд.

От нас зависи в нашия град да има място, където се срещат хората в нужда и желаещите да помогнат лице в лице.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Кратък линк

Още Новини