Превенция на наркомании със седмокласници от VII СОУ „ Кузман Шапкарев“ – Благоевград

Новини за 04.12.2017 На 04.12.2017г., В. Султова и Л. Ангелска проведоха  среща с ученици от VII Г клас, с класен ръководител, г – н Бенов.Дискусията засегна наболели теми свързани с разпространението на ПАВ и проблеми от здравен и социален характер , до които водят, сред употребяващите дроги.Учениците се информираха за нови факти, свързани с разпространението на дрогата –  „Китайски чай“. Психо –физичните индикации след употребата на китайски чай са гадене, сърцебиене, загуба на съзнание, кома и др. , които  имат застрашаващо въздействие върху човешкото здраве.Щастливото бъдеще и отлично здраве на юноши  и  тийнейджъри е личен избор на младите хора, който е пряко свързан  с отсъствие на дроги от живота им.На учениците беше прожектирана мултимедийната презентация „ Едно момиче от Благоевград“, която е по действителен случай.    

Кратък линк

Още Новини