Среща с представители на училищата в Благоевград по превенция на наркоманиите

Новини за 23.11.2017

Днес 23.11.2017г. в зала 5 на Община Благоевград се проведе среща с представители на училищата в Благоевград за представяне на последните материали, изследвания и проблеми в областта на превенцията на наркоманиите.

На срещата присъстваха психолози, педагогически съветници и медицински сестри от няколко училища в Благоевград.

На нея бяха представени последните превантивни продукти на ОбСНВ – мултимедийна презентация "Урок по музика" и материали по превенция на наркоманиите.

Също така бяха представени резултати от последни изследвания на ОбСНВ Благоевград по отношение на превенция на наркоманиите сред подрастващите.

Проведе се дискусия за новите предизвикателства с отрицателен ефект пред подрастващи и родители – новите видове дрога, новите култове,  сложните  взаимоотнощения.

Присъстващите попълниха анкета във връзка с предходната дискусия.

 

 

Кратък линк

Още Новини