Проведе се ден на отворените врати в ОбСНВ Благоевград

22.06.2018

      26.06.2018 г. – Международния ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик на наркотици се отбелязва от 1988 г. с резолюция 42/112 на общото събрание на ООН, приета на 7 декември 1987 г. и изразява решителността на всички страни-членки да засилят действията си и сътрудничеството си за постигане на свят без наркотици. На този ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията В световен мащаб дейностите свързани с отбелязване на този ден се изразяват най-вече в информиране на обществото за въздействието и рисковете от употребата на наркотични вещества. На този ден Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) всяка година избира темите за отбелязване на Международния ден и стартира кампании за повишаване на осведомеността.

      При голям интерес протече денят на отворените врати в ОбСНВ Благоевград. В зала "22 септември" присъстваха много ученици от Благоевград, ученици от село Абланица, студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски", родители и деца.
С минута мълчание в 11.00 часа се почете паметта на ирландската журналистка Вероника Герин.
Осъществи се беседа с присъстващите родители, които отправиха въпроси, свързани с разпространението и употребата на психоактивните вещества и превенцията в ранна детска възраст.
От 11.15 часа и от 16.15 часа беше представен филмът „Вероника Герин“.
През целият ден бяха прожектирани мултимедийни презентации, изготвени от ОбСНВ Благоевград - "Пропуснат живот", "Едно момиче от Благоевград", "Урок по музика", "Пуста младост, ни се стига, ни се с пари купува" и други. На всички присъстващи бяха раздадени информационни материали.


      

Кратък линк

Още Новини