ОбСНВ Благоевград

Наркотици - истината за тях
  • Има ли пристрастяване към цигарите?
    Казват, че може да се разбере колко пристрастен е някой към цигарите по това колко време минава между ставането сутрин и запалването на първата цигара. Колкото по-малко е това време, толкова по-зависи...

Страници