ОбСНВ Благоевград

Наркотици - истината за тях
24 August, 2012 - 10:01 -- drtemi

- Клетвата има сила, 
когато е предизвикана от някоя несправедливост. 
Ако например една жена се подиграе с някоя друга, която страда, или ѝ направи някое зло и страдащата я прокълне, тогава край, затрива

 се родът ѝ. Т.е., когато направя зло някому и той ме прокълне, клетвата му има сила. 

Бог допуска и тя достига прокълнатия, както например допуска някой да убие някого. Когато обаче не е извършена неправда, тогава проклятието се връща при онзи, който го е изрекъл.

- И как е възможно човек да се избави от проклятие?

- Чрез покаянието и изповедта. 
Зная много случаи, когато хора са били измъчвани от проклятие, а когато
разбираха, че са ги проклели, понеже са се провинили, покайваха се,изповядваха се и се оправяха. 

Ако този,който се е провинил, каже: 
“Боже мой, това и това сторих, прости ми...”, и се изповяда с искрено разкаяние,тогава Бог ще му прости - та нали е Бог.

- Търпи наказание само онзи, който бива проклет или и този, който проклина?

- Този, който бива проклет, се измъчва в този живот. 
Този обаче, който е проклел, се измъчва и в този, а ще се измъчва и в другия, вечния живот, защото там ще бъде наказан от Бога като престъпник и убиец, ако не се покае и не се изповяда. 

Защото може някой да е съгрешил против теб, ти обаче с проклятието, което
изричаш, все едно, че вземаш пистолета и го убиваш. 

С кое право вършиш това? 

Каквото и да ти е сторил другият, нямаш право да го убиваш. 

Човек, за да прокълне някого, значи, че в себе си има злоба. 

Проклятие е тогава, когато човек го изрича с патос, с негодувание.

Когато проклятието е изречено от човек, който има право, тогава притежава голяма сила; особено проклятието, изречено от вдовица. Спомням си една старица имаше конче, което отвеждаше до края на гората, за да пасе. 

Понеже кончето беше малко буйно, беше намерила едно здраво въже и го връзваше.
Веднъж в гората отишли три жени за дърва. Едната беше богата, другата - вдовица, а третата - сирак и много бедна. Видели кончето, което пасяло, вързано с въжето, и си казали: “Да вземем въжето, да си вържем дървата”. Отрязали го на три и всяка взела по една част, за да си върже товара.

Естествено било кончето да избяга. Когато старицата дошла и не намерила добичето, възнегодувала. 

Започнала да го търси навсякъде и много се измъчила, докато го намери. Накрая, като го намерила, казала с негодувание: “Със същото въже да я понесат оная, която го е взела”. 

Един ден братът на богатата жена си играел с един пистолет, мислейки,
че е празен - бил от тези, които оставили италианците - и прострелял сестра си в гърлото. 

Трябвало да я закарат до болницата и било необходимо въже, за да я вържат за една дървена платформа като за носилка.

В онзи момент се намерило откраднатото въже, но не било достатъчно. Двете ѝ съседки донесли другите две откраднати части, вързали я за носилката и я откарали до болницата. Така се сбъдна проклятието
на старицата: “Със същото въже да я понесат”. И накрая почина, клетата, Бог да я упокои. Виждате ли,проклятието се изпълни над богатата, която нямаше материална нужда. Другите бяха бедни и имаха някакви
смекчаващи вината обстоятелства.

Болести и нещастия,
предизвикани от проклятие

Много болести, на които лекарите не могат да открият причините, може да са предизвикани от проклятие.
Е, как лекарите да открият проклятието?

Веднъж в колибата ми доведоха един парализиран. Голям здрав мъж, а не можеше дори да седне. Тялото му беше изпънато като дърво. Един го носеше на гърба си, а друг го крепеше отзад. Сложих му два пъна, за да се подпира някак на тях, клетият. 

Тия, които го водеха, ми казват: “От петнайсетгодишно дете е в това положение и ето вече осемнайсет години са минали оттогава.

“И как така без нищо ще му се случи това? - рекох.

Не може, нещо се е случило”. 

Започнах да подпитвам от тук-оттам и разбрах, че някой го е проклел. Какво се било случило? 

Някога отивал с автобуса на училище и седял опънат на седалката.

На някоя спирка се качили възрастен свещеник и старец и застанали прави до
него. Тогава някой му казал: “Стани да седнат възрастните”. Онзи още повече се изтегнал на седалката, без да обърне внимание. 

След което старчето, което стояло право, му казало: “Изтегнат да си останеш и никога да не можеш да седнеш”. 

И проклятието го застигнало.

Видиш ли, младежът бил нагъл.

Рекъл си: “Защо да стана, щом съм си платил мястото?” 
Да, но и другият си е платил, а е възрастен, почтен и стои прав, а ти, малко дете, на петнайсет години, седиш. 

“От това е, казвам му. 

Гледай да се покаеш, за да се оправиш.
Нужно е покаяние”. 

Клетият, щом разбра и осъзна своята вина, веднага се оправи.

Колко неща, които се случват, са плод на проклятие, на негодувание. 
И когато се затриват цели семейства или умират много хора от едно семейство, да знаете, че е или от сторена неправда, или от направена магия,
или поради проклятие.

С болка и любов за съвременния човек: Слова Том 1
Старецът Паисий Светогорец