ОбСНВ Благоевград

Наркотици - истината за тях
21 June, 2012 - 16:27 -- drtemi

" Старецът Даниил от атонския скит Катунаки казвал,
че демонът "на нищо не се радва толкова, както на общуването с човек,
който е егоистичен и работи за своето
"аз", независимо от това какъв е той: 
богослов, усърден или велик подвижник.
И обратното, той се страхува от съзнателно смиреномъдрия и послушния." 

2. Дяволът се намира навсякъде. 

Старецът Иосиф обръщал внимание на следното в молитвата на подвижниците: "В трите съставки, които формират човека: душата, тялото и окръжаващата среда - се намира окопалият се и въоръжен до зъби враг. Той не пропуска подходящ случай да потисне или изпита вярата на човека.

Дяволът в зависимост от обстоятелствата напада и се противи на нашите собствени решения. Но най-главната му цел е да порази вярата в човека и да го опозори, като го направи предател и скептик. Ако това му се удаде, той убива и усърдието, и ревността. Цялата война е заради вярата, но пък и вярата държи всичко. Ако тя се поколебае, всичко ще се разклати и ще се разкъса фронтовата линия." 

3. За хитростите на дявола старецът Епифаний казвал:

"Колко е коварен дяволът!
На младоженци, сключили щастлив християнски брак, той нашепва: "Колко по-добре би било, ако бяхте отишли в манастир и изпитвахте духовни небесни радости, далеч от семейните грижи, които ви разсейват и влекат надолу!" На други, които са се оттеглили в манастир, пожелали девство в Христа, шепне: "Колко по-добре би било, ако бяхте сключили брак, бяхте създали домашна църква и живеехте в семейно щастие далеч от жестокия аскетизъм и уединение, които ви потискат!"

И ако жененият бе станал монах, а монахът се бе оженил, той би им казал обратното.
И всичко това е, за да ги хвърли в отчаяние и да ги отклони от пътя на спасението, защото и благословеният брак, и девството в Христа са спасителен път." 

4. Старецът Евсевий казвал за нападенията на дявола: 

"На дявола му е по-леко да ни отклони надясно и да ни хвърли оттам в падения, защото това ни изглежда ревност по Бога, добродетел и изпълнение на задълженията, а това е по-опасно, отколкото падението вляво, в което ясно се вижда грехът. Ние трябва винаги да пазим мирно състоянието на душата си." И той съветвал своето духовно чадо: "Ако не виждаш в другите хора съгласие с твоите възгледи, не се учудвай. От думите на Господа знаем, че лукавият въздейства на възгледите на хората и помрачава умовете им, за да не видят полза за себе си и да не бъдат послушни на гласа Господен." 

5. Относно противодействието на изкушенията старецът Порфирий съветвал: "Вървете по своя път. Дяволът ще идва със своите помисли и ще ви дърпа за ръката, отклонявайки ви от него. 

Но вие не се обръщайте, не започвайте разговор и не противоречете. Така дяволът ще бъде поразен и ще ви остави." 

6. Старецът Иосиф казвал, че началата и властите на тъмнината "биват оборвани не със сладкиши и локум, а с поток от сълзи, с душевна дори до смърт болка, с изключително смирение, велико търпение и непрекъсната болезнена молитва". 

7. Освен другите нападения дяволът атакува душата на християнина, подвизаващ се в Христа и с духа на скръбта. За това старецът Даниил казвал: "Тази скръб не идва в душата заедно с оскърблението, както това е обичайно за дявола, но покрива с най-тънка умна пелена едновременно и душата, и всичките й сили и я прави жестока и неспособна към умиление. Тя отнема ревността и вярата и лишава ума от силата да произвежда спасителни помисли." 

8. Старецът Паисий казвал, че Бог допуска изкушенията, "за да ни очисти от мръсотията със скърби и ридания, за да направи непорочна душата ни и за да сме принудени заради спасението си да прибягваме към Бога". 

9. За да противостоим на изкушенията, е нужно внимание. 

Характерни са думите на стареца Амфилохий: "Когато някой замерва с камък куче, често пъти вместо да се нахвърли върху него, то се хвърля върху камъка и го хапе. Така правим и ние. Изкусителят изпраща някой друг, който да ни изкуси със слово или постъпка, и ние наместо да се нахвърлим върху оня, който е хвърлил по нас камък, т. е. върху изкушението, хапем камъка - своя ближен, когото ненавистникът на доброто използва." 

10. Пак той подчертавал следното: 

"В часа на изкушението ние трябва да търпим и да се молим. Изкусителят е голям майстор на своето дело. Той прави последните първи. Безпокои се, тъгува и създава външна бран. Той е много опитен. Разколебава човека и затова ние понасяме много крушения. Когато сме в изкушение, тогава върху нас снизхожда Божията благодат. Когато някой бива изпитван в изкушения, той се уверява в своето безсилие, смирява се и привлича Божията благодат. Не се огъвайте пред ветровете на изкушенията. 
Те не могат да ви сторят нищо."

СВЕЩЕНИК ДИОНИСИЙ ТАЦИС
СЛОВОТО
НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОДВИЖНИЦИ