ОбСНВ Благоевград

Наркотици - истината за тях

Западът се бори за видими неща, Изтокът — за невидими. 
Велик е въпросът: 

що е видимо и що — невидимо.

Дали е видимо онова, което го вижда човешкото телесно око или пък онова, което го вижда човешкият дух? 

Дали е видимо онова, което човек и еднакво вижда с роговицата и зеницата на окото си, или онова, което единствено човек може да види с някакъв свой вътрешен зрителен орган? 
Модерният Запад гледа с телесните си зрителни органи.
И какво вижда? 

- Клетвата има сила, 
когато е предизвикана от някоя несправедливост. 
Ако например една жена се подиграе с някоя друга, която страда, или ѝ направи някое зло и страдащата я прокълне, тогава край, затрива

 се родът ѝ. Т.е., когато направя зло някому и той ме прокълне, клетвата му има сила. 

Бог допуска и тя достига прокълнатия, както например допуска някой да убие някого. Когато обаче не е извършена неправда, тогава проклятието се връща при онзи, който го е изрекъл.

(притча)
"Веднъж дяволът решил да продаде инструментите на своя занаят. Той внимателно ги подредил на една витрина, за да се виждат от всички. Колекцията впечатлявала със своя богат избор: тук блестяла камата на завистта

Един ден преди началото на Великия пост през 1987 г. отидох в килията на о. Паисий.
По това време се водеха много разговори за новите лични карти, съдържащи кода 666. 

Попитах Стареца дали на тези карти наистина е написано числото от Книга на Откровението, и той отговори:
- По много лукав начин се опитват да установят нова финансова система и да поставят капан по пътя на християните.

"0, Всемилостива Владичице Богородице, 
Всесилна Застъпнице, непосрамващо наше упование! 

Благодарим Ти за всички благодеяния,
които от древни дни и до днес извършваш чрез Твоята 
чудотворна икона. 

И сега, Преблага Владичице, 
погледни милостиво към нас, грешните и недостойни 
Твои раби, яви ни милостта Си и моли Твоя Син и
наш Бог да ни избави от всяко зло,

"Спасението се постига чрез покоряване плътта на духа, чрез водене на духовен живот, съгласно учението на св. ап. Павел:
“Живейте духом и не изпълнявайте прищевките на плътта” (Гал. 5:16). Живеещите духом, поставили се под ръководството на Св. Дух, покорно следват съвета: “Ако живеем духом, по дух сме длъжни и да постъпваме” (Гал. 5:25). 

Но какво собствено значи това — да живеем по дух и да постъпваме по дух, това ще видим в настоящата беседа, посветена на въпроса за духовния живот.

Кондак 1

"На Тебе, Поборнице Воеводо, обрадвана от Бога Приснодево Богородице, посетила Атонската Гора с явяването на Своята чудотворна икона и даряваща много милости от нея на християнския род, възгласяме похвално пение. А Ти, Майко Божия, като имаш непобедима сила и майчина грижа за нас, побързай ни на помощ и ни избави от всякакви беди, за да Ти зовем:

Радвай се, наша Помощнице, помагаща ни с Твоята Троеручна икона.

" Старецът Даниил от атонския скит Катунаки казвал,
че демонът "на нищо не се радва толкова, както на общуването с човек,
който е егоистичен и работи за своето
"аз", независимо от това какъв е той: 
богослов, усърден или велик подвижник.
И обратното, той се страхува от съзнателно смиреномъдрия и послушния." 

2. Дяволът се намира навсякъде. 

МОЛИТВА КЪМ 
ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
" Неупиваема чаша"

"Преблага наша Царице, 
надеждо наша Пресвета Богородице,
убежище за беззащитните, 
а за озлоблените покров. 
Виж нашата беда, виж скръбта ни, 

отвсякъде сме обсадени от изкушения и няма кой да ни избави.

Помогни ни ти Самата, защото сме немощни, 
нахрани ни, защото сме странници, 
упъти ни защото сме без надежда. 

МОЛИТВА КЪМ 
ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
" Неупиваема чаша"

"Преблага наша Царице, 
надеждо наша Пресвета Богородице,
убежище за беззащитните, 
а за озлоблените покров. 
Виж нашата беда, виж скръбта ни, 

отвсякъде сме обсадени от изкушения и няма кой да ни избави.

Помогни ни ти Самата, защото сме немощни, 
нахрани ни, защото сме странници, 
упъти ни защото сме без надежда. 

Страници