ОбСНВ Благоевград

Наркотици - истината за тях

МОЛИТВА КЪМ 
ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
" Неупиваема чаша"

"Преблага наша Царице, 
надеждо наша Пресвета Богородице,
убежище за беззащитните, 
а за озлоблените покров. 
Виж нашата беда, виж скръбта ни, 

отвсякъде сме обсадени от изкушения и няма кой да ни избави.

Помогни ни ти Самата, защото сме немощни, 
нахрани ни, защото сме странници, 
упъти ни защото сме без надежда. 

"Нашата надежда да получим исканото по време на молитва се основава на вярата в Божията благост и щедрост, защото Той е Бог на милостта и щедростта, и е Човеколюбец; при това си спомняме предишните
безбройни свидетелства на благостта и милостта Му, както към други хора (в Свещеното Писание и в житията на светиите), така и към нас.

Затова за успеха на молитвата също така е необходимо молещият се да е получавал и преди нещо, което е искал, и за което е вярвал, че Бог ще му даде.

С този въпрос във връзка с понятията 
е свързан друг - за дявола.

"Откъде е дяволът, ако злото не е от Бога?" 
Какво ще кажем на това? 
При такъв въпрос е достатъчно същото разсъждение, което представихме за лукавството у човека. 

Защо човек е лукав?

По своята собствена воля. 
Защо дяволът е зъл? 

"Болестите - казва св. Василий Велики - в градовете и сред народите, сушата, безплодието на земята и бедствията, случващи се с всеки в живота, пресичат умножаването на греха. И всяко подобно зло се изпраща от Бога, за да предотврати пораждането на истинските злини. Защото и телесните страдания, и външните бедствия са създадени за обуздаване на греха. И така, злото не е от Бога, а Бог изтребва злото, както и лекарят унищожава болестта, а не я влага в тялото.

св. Пахомий Велики/Днес се чества неговата памет/
/Чете се вместо утренните или вечерни молитви при недостиг на време или други извинителни обстоятелства.
За св. преподобни Пахомий Велики./

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА ! 
НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!

"Христос възкръсна от мъртвите,
със смъртта си смъртта победи
и на тия, които са в гробовете, дарува живот!

Светий Боже, Светий Крепки, 
Светий Безсмъртни, помилуй нас!

На днешния ден се споменава честният прах, целебно изхождащ от гроба му.

"Христос възкръсна от мъртвите,
със смъртта си смъртта победи
и на тия, които са в гробовете, дарува живот!

"Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството,
и силата, и славата вовеки.
Амин

МОЛИТВА
/ последните Оптински старци /

Животът победи, а смъртта и злото бяха потъпкани и умъртвени.
Христос възкръсна – и в пълна яркост засия Неговото Божествено Царско величие...

"Възкресението Христово е най-великото събитие на света и затова христяните заменили с него празнуването на старозаветната събота. 

Страници