ОбСНВ Благоевград

Наркотици - истината за тях

Този въпрос свети апостол Павел задал на коринтяните, 
защото някои между тях се съмнявали в Христовото Възкресение и в бъдещото всеобщо възкресение на мъртвите. Също така те не вярвали, че има задгробен живот и не почитали неделята като ден на Христовото Възкресение, а или считали всички дни за еднакви, или вместо в неделя празнували в събота.

Псалом 85
"Наклони, Господи, ухото Си и чуй молитвата ми, 
защото съм беден и сиромах.

2. Запази душата ми, защото благоговея пред Тебе;
Боже мой, спаси Твоя раб, който се уповава на Тебе.

3. Помилуй ме, Господи, защото към Тебе викам всеки ден.

4. Развесели душата на Твоя раб, защото към Тебе, 
Господи, възнасям душата си;

5. защото Ти, Господи, си благ и милосърден и многомилостив към всички,
които Те призовават.

6. Чуй, Господи, моята молитва и послушай гласа на молбата ми.

Веднъж се възмутих тук във вашия храм. На светия престол видях да гори една ей толкова къса свещ! Аз в килията си не оставям толкова къси свещи дори на свещника пред иконостаса, защото го считам за пренебрежително отношение. 
- Отче, казват, че свещта трябва да изгори докрай.

Злобата на хората е преминала всякакви граници. Гледат кой кого да измами. И когато измамят някого, считат това за успех. Наистина, как тъй светът е затънал в лъжа! Всичко, което се произвежда, е фалшиво. А между
другото клетите, вземат повече пари, отколкото вземаха старите. Изобщо, всичко офалшивиха. Веднъж един човек ми донесе домати за разсад. Всеки корен беше в малка торбичка, в нея едра пръст, чернозем, едър

- Отче, моля Ви, разкажете на нашите читатели в дните на Великия пост, какво преди всичко е нужно при подготовката за изповед, както и за смисъла на самия пост.

Постът съществува от древни времена и никога не остарява. Той е нужен на нас, християните, така както насъщния хляб. Първата заповед, дадена на човека е за поста: „а от дървото за познаване добро и зло, да не ядеш от него; защото, в който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш” (Бит. 2:17).

"Дълбокото осъзнаване и разбиране на вярата предпазва от злото 
Нека дадем още по - ясна представа за това, в какво конкретно вярват православните християни и върху какво е основана вярата им. От предишната публикация разбрахме, че Бог е едно, но има три лица. А днес ще разтълкуваме дълбокия смисъл на I член от Символа на вярата. 

Вярвам в единия Бог Отец, вседържител, творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо 

Важното е как ги възприемаме. Вече, струва ми се, ти писах, че ако преживяваме състоянията си като само наши, в края на краищата душата обеднява и става безплодна, а животът - безсмислен и нетърпимо скучен. Задачата, която ни е поставена от евангелието, е да станем универсални, вселенски личности, да носим в себе си целия космос, да живеем историята на света, и преди всичко на човека, в цялата й дълбочина. 

"Господи Иисусе Христе, 

Единородни Сине Божи, Царю небесни, дивни и велики, 
вечни и истински, мъдри и непостижими, 

благи и милостиви, чисти и безгрешни, щедри и все-властни, Господи, 
Царю на небесата и Владико на всяко създание, 

Светий между Светиите, Ти Господи, Който всичко виждаш, всичко изпълняваш, Ти Господи, 

Който всекиму живот даваш, за всички промишляваш, никого не отхвърляш, от никого не се гнусиш, поради греховете му. 

Неправдата събира върху себе си Божия гняв
Велико нещо е човек да има Божието благословение! Това е богатство! Това, което е благословено, пребъдва и не се руши. Това, което не е благословено, не остава дълго. Несправедливостта е голям грях. Всички
грехове имат смекчаващи вината обстоятелства, несправедливостта обаче няма такива. Тя събира върху себе си Божия гняв. 

Страшно нещо! 

"Знаете ли, че човек може да загуби утехата от Бога и чрез най-обикновени неща, на които възлага своето упование... Защо Бог казва, че сребролюбието е грях, че хиляди неща са грях – коя е същността? Същността е, че това краде нашето сърце. Да имаш пари не е грях, де да имах пари, да сме милионери и аз ви казвам, че бих искал да съм милионер, не е лошо нещо да имаш пари, но те да не окрадат сърцето ти. Ако съумееш да останеш свободен и правилно да ги управляваш, тогава даром си влязъл си в рая. Това е ключ, който отваря рая, но същият ключ отваря и ада.

Страници