ОбСНВ Благоевград

Наркотици - истината за тях

"Знаете ли, че човек може да загуби утехата от Бога и чрез най-обикновени неща, на които възлага своето упование... Защо Бог казва, че сребролюбието е грях, че хиляди неща са грях – коя е същността? Същността е, че това краде нашето сърце. Да имаш пари не е грях, де да имах пари, да сме милионери и аз ви казвам, че бих искал да съм милионер, не е лошо нещо да имаш пари, но те да не окрадат сърцето ти. Ако съумееш да останеш свободен и правилно да ги управляваш, тогава даром си влязъл си в рая. Това е ключ, който отваря рая, но същият ключ отваря и ада.

"Знаете ли, че човек може да загуби утехата от Бога и чрез най-обикновени неща, на които възлага своето упование... Защо Бог казва, че сребролюбието е грях, че хиляди неща са грях – коя е същността? Същността е, че това краде нашето сърце. Да имаш пари не е грях, де да имах пари, да сме милионери и аз ви казвам, че бих искал да съм милионер, не е лошо нещо да имаш пари, но те да не окрадат сърцето ти. Ако съумееш да останеш свободен и правилно да ги управляваш, тогава даром си влязъл си в рая. Това е ключ, който отваря рая, но същият ключ отваря и ада.

"Знаете ли, че човек може да загуби утехата от Бога и чрез най-обикновени неща, на които възлага своето упование... Защо Бог казва, че сребролюбието е грях, че хиляди неща са грях – коя е същността? Същността е, че това краде нашето сърце. Да имаш пари не е грях, де да имах пари, да сме милионери и аз ви казвам, че бих искал да съм милионер, не е лошо нещо да имаш пари, но те да не окрадат сърцето ти. Ако съумееш да останеш свободен и правилно да ги управляваш, тогава даром си влязъл си в рая. Това е ключ, който отваря рая, но същият ключ отваря и ада.

"О, християни,
ние живеем толкова суетно и не мислим за вечността,
а трябва много, много да мислим.
Ходете пред лицето на Господа и помнете, че всяка ваша добра постъпка е записана от Ангела - пазител, поставен до вас от Господа, а всеки грях - от тъмната сила. Невъзможно е да направите нещо такова, което да не
стане явно. Кайте се, докато не е късно, смирявайте се и спасявайте душата си. Четете Евангелието, четете тези думи, трябва да вникнете в тях. Стремете се Божият Дух да бъде във вас и да бъдете Христови ученици:

I I ЧАСТ
Западното богословие пък се отделило от източното православно богословие и вместо да бъде изцеряващо, то станало предимно разсъдъчно и чувствено. На Запад се развило схоластическото богословие, противостоящо на православното: западното богословие е рационално, то е се гради върху работата на ума, докато православното богословие – това е богословието на исихастите, то е основано на безмълвието на ума.

Страници