ОбСНВ Благоевград

Наркотици - истината за тях

"ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА"
/интервю с дякон Андрей Кураев ./
"Въпрос:
Отец Андрей, обикновено хората свързват края на света с идването на Антихриста. Кой е Антихриста според църковното разбиране и какво да очакваме от него?

О тговор : Първо, апостол Йоан в своите Послания (не в Откровението) казва, че има много антихристи. В този смисъл антихрист е всеки човек, който активно се бори срещу Църквата.

Исках да те попитам,
когато говориш на Бога, Той дали те чува?
Когато искаш нещо от Него, дава ли ти го?
На мен не винаги, Бог не винаги ме чува.
Понякога мисля, че Той не се отзовава на моя призив, на моя глас, на молитвата ми. И вие ми го казвате понякога, и сега го казваш в себе си - Бог не винаги ни чува. Молим, молим, в Църквата сме, но не чувстваме да получаваме това, което търсим в молитвата. Нека видим какви са причините и защо Бог не ни чува, когато Му говорим. Защо, когато отправяме нашето прошение, нашата молба, Христос не ни го дава търсеното?

ДОБРО УТРО ПРИЯТЕЛИ!
ХУБАВ ДЕН !
УТРИННА МОЛИТВА
"Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството,
и силата, и славата вовеки.
Амин.

"БОЖИЯТА МЪДРОСТ Е НЕОБЯТНА
НЕГОВОТО ДЕЛО Е СЪВЪРШЕНО"
"Цялата икономия и дело,
което Бог извършил, за да спаси човека, било тайна на Бога, скрита в Него. Божият промисъл за човека бил той да не остане в падението, да не остане пленник на сатаната;

ПОДВИЖНИЧЕСКИ СЛОВА
ВЪВ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
СМИСЪЛЪТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ
/Св. Максим Изповедник/

ПОДВИЖНИЧЕСКИ СЛОВА ВЪВ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
СМИСЪЛЪТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ
/Св. Максим Изповедник/
Брат попитал Стареца:
“Моля ти се, отче, кажи ми, каква е била целта на Божието въплъщение?”

Старецът му отговорил:

КОЯ ЦЪРКВА Е СПАСЯВАЩА?
" Господ според свидетелството на ап. Павел
е Спасител само на онази Църква,
която в Словото Божие се нарича Негово тяло:

„Христос е глава на църквата, и Той е спасител на тялото"
(Еф. 5:23, 427).

Истинската Църква е една.
„Истинската църква, истински древната - е една...

ПО КАКЪВ НАЧИН РАЗБИРАМЕ, ЧЕ МОЛИТВИТЕ НИ СА ЧУТИ?
"Божията Майка чува нашите
молитви и се моли за нас"
"Ние се молим на всеблагата и всенепорочна Божия Майка - и Тя се моли за нас.
Прославяме Нея, която превъзхожда всякаква слава, а Тя приготвя вечна слава за нас самите.
Често и казваме:
“Радвай се”, и Тя моли Своя Син и Бог:

" Сине мой възлюбени, дай им вечна радост за това, че Ме приветстват с радост.

ПОКЛОНЕНИЕ
КЪМ ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
"Дойдете да се поклоним на нашата Царица Богородица.
Дойдете да се поклоним на Дева Мария, нашата Царица Богородица.
Дойдете да се поклоним и паднем пред самата Владичица Дева Мария,
нашата Царица Богородица.

ТРЯБВА ДА СЕ МОЛИМ НЕ САМО С УСТА,
НО И СЪС СЪРЦЕ!
ГОСПОД ДАВА СПОРЕД СЪРЦЕТО!
"Нека да измерваме достойнството на молитвата си с човешката мярка, с качеството на нашето отношение към хората.
Как се отнасяме с хората? Понякога хладно, без участие на сърцето, по задължение или от приличие им изказваме нашите молби, похвали, благодарност, или правим нещо друго за тях; а понякога вършим това с топлина, със сърдечно участие, с любов, понякога сме престорени, а друг път сме искрени.

Страници