ОбСНВ Благоевград

Наркотици - истината за тях
Всяко задължение има свой кръг от дела,
в които се изпълнява.
Всяко дело изисква труд и търпение за довеждането му от начало до край - в духа, рода и пълнотата, които съставляват неговата същност - с преодоляване на всички неизбежни съпътстващи го препятствия.
Излиза, че всяко задължително за нас дело е бреме, а всички те в съвкупността си образуват нелекото иго на дълга, което носим и сме длъжни да носим до гроба. Това ще назовем кръст на служение на Господа, обществото и ближните си.
"Трябва да разберем, че всъщност човек не умира. Смъртта е просто преход от единия живот към другия. Това е една кратковременна раздяла. Както ако някой например отиде в чужбина за една година, близките тъгуват,
защото ще се разделят с него за една година, или ако ще отсъства десет години, тъгуват за десетгодишната раздяла, така трябва да гледаме и на раздялата с любимите ни хора при смъртта. Например, ако някой
чества се на 21 октомври

Св. Иларион Мъгленски живял и действал като светител Мъгленски в дванадесетия век.

Той произхождал от благочестиви родители, които дълго време били бездетни. От това безплодие особено тъжна била майката. Тя често изливала скръбта си пред Божията Майка.

Веднъж в сънно видение св. Богородица й казала:

- Не скърби! Ще родиш син, който ще обърне мнозина към светлината на истината!

"Ако следвате апостолските Предания, както се изтъквате, защо не се покланяте на Кръста?
Нали апостол Павел казва: "На мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с Кръста на Господа нашего Иисуса Христа, чрез който за мене светът е разпнат и аз за света" (Гал. 6:14)? И пак: "Словото за Кръста е безумство за ония, които гинат, а за нас, които се спасяваме, е сила Божия" (1 Кор.1:18). А ако Кръстът е Божия сила, както и е, защо тогава не вярвате на Божията сила?
Преподобният Иларион се родил през 291 година
в селището Тават в Палестина, близо до град Газа.
"Откъде произлизат страстите?
Нито един човек не се ражда с определена страст. Всеки от нас се появява на бял свят само със семето на всички страсти - самолюбието.
Главните клони на самолюбието са: гордост, користолюбие, сластолюбие. От тях се разклоняват вече всички други страсти;
но сред тях не всички са еднакво важни.
"Ако искаш да се спасиш - прощавай на всички и всичко, което имаш против някого - и ще бъдеш спасен, защото така казва Господ: ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец (Срв.: Мат. 6:14).

А на когото са простени греховете, какво повече може да иска?

"Господи Иисусе Христе, Боже Спасителю мой!
Дай на мене, недостойния Твой раб,
съкрушение и освещение на сърцето ми,
за да Ти се моля усилено с чиста молитва,
та да изтрия ръкописанието на моите грехове.

Изгаси, Господи, огъня на моите страсти и ме избави от неугасващият огън!
Зная, че всекидневно и всеки час безмерно Те огорчавам и разгневявам;
но Твоето дълго търпение ще победи моето лукавство.

/Евангелие,което се чете в 21 Неделя,след Петдесетница
Евангелие от Лука (8:5-15)

Страници