Инхаланти - въздействие, ефекти, зависимости

Инхаланти

Други названия: Това са лакове, бои, лепила, гориво за запалки, лакочистители.

Произход: Могат да се закупят свободно.

Начин на приемане: Изпаренията на веществата се вдишват от напоена тькан или от найлонов плик.

Пряко въздействие: Предизвикват еуфория.

Рискове: Гърчове, парализи, загуба на съзнание, смърт. Имат бърз и краткотраен ефект, понякога сравним с алкохолно опиване.

Преки физиологични и психични ефекти

  • Нарушение на координацията и възможнос¬тите за преценка.
  • Сънливост, главоболие, или гадене, които траят 1-2 часа.

Продължителната употреба води до

  • Спазъм на дихателните пътища и задушаване.
  • Нарушение на възприятията или поява на халюцинации.
  • Възпаления на ноздрите, чести хреми, обриви около носа и устата.
  • Понижен апетит, намаляване на теглото.
  • Увреждания на нервната система.

Новини, свързани с Инхаланти