ЛСД - въздействие, ефекти, зависимости

Други названия: Билетчета, дракон, жокер, захар на бучки, картон, киселина, микроточки, попивателна хартия, трип, червени звезди, ягоди.

Произход: ЛСД е разработен през 40-те години на XX век и първоначално се използва в психотерапията. През 60-те години е популярен сред хипи-групите като начин за достигане до “трансцендентни” преживявания.

Начин на приемане: ЛСД се поглъща като малки квадратчета хартия, пропити с течност, като таблетки или капсули с различна форма и цвят.

Пряко въздействие: Предизвиква халюцинации.

Рискове: В организма бързо се формира толеранс кьм ЛСД, затова употребяващият скоро се нуждае от по-големи дози. Един от основните рискове, които произтичат от употребата на ЛСД, е невъзможността човек да върши каквото и да било изискващо концентрация (напр. шофиране).

Преки физиологични и психични ефекти:

Ефектът настъпва около 30 минути след приемане, най-силен е между 2-ия и 6-ия час и мо¬же да продължи около 12 часа. Променя начина на възприемане на реалността като предизвиква:

  • Зрителни халюцинации с много интензивни цветове.
  • Изкривени образи и “движение” на неподвижни обекти.
  • Усешане за “изкривяване” на звука.
  • Нарушена ориентация за време и място.
  • Ако употребяващият е психически нестабилен, тревожен или депресиран, ЛСД може да предизвика краткотрайни психотични епизоди и параноидни преживявания.

Продължителната употреба води до

  • Преживявания, описвани като ”спомени” за халюцинациите.
  • Шизофрения или дълбока депресия могат да се развият, ако са налице проявени или скрити психически заболявания.
знаете ли, че... ЛСД не създава физическа зависимост. Употребата му рядко води до смърт. По-вероятно е да се случи инцидент, докато употребилият е под въздействието на халюцинациите.