Пуша цигара марихуана, могат ли да ме арестуват?

Пушите марихуана? Да могат да ви арестуват!

Защото веществото THC (делта -1-тетрахидроканабинол), съдържащо се в конопеното растение, популярно като трева, марихуана, джойнт, е забранено със закон (ЗКНВП). Наказателното право, част от което е наказателният кодекс на Република България, определя отглеждането, разпространението и употребата му като криминални прояви.

Наказателно-процесуалният кодекс визира вида и степента на наказанията, които се налагат в случай, че законът бъде нарушен, така че дори да не пушите цигара марихуана, фактът, че  я притежавате, пък било и с цел съхранение, е достатъчно основание да бъдете задържани от органите на реда.  

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
Глава четвърта.
ЗАБРАНА НА РАСТЕНИЯ, ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Чл. 30. Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от приложение № 1

Етикети: 

Видове Наркотици: