Неделя след Неделя подир Въздвижение. Зачатие на св. Йоан Предтеча и Кръстител.

Кратък линк