Вечното дерби - Родители срещу деца

деца, конфкти

Конфликтът родители – деца е стар, колкото света. Детайлите, обкръжаващата среда се променят, но базисно проблемът си стои един и същ от векове. Логично тук е да си зададем въпроса: Щом родителите са били деца и в повечето случаи са влизали в конфликт със своите родители, защо бидейки родители, се конфронтират със своите деца?

Проблемът може би е в това, че зрелите индивиди, преминавайки през различните етапи на израстване, забравят. Израстването боли и истините могат да бъдат с давност. Начинът, по който сме възприемали света на 16, идентичен ли е с този, който имаме днес?

Логиката и възприятията на децата са различни от тези на родителите им.

Като най-често срещани причини за конфликти, които съм наблюдавала, са:

  • Приемствеността - Родителите възприемат модела за възпитание от своите родители, като го смятат за най-верен. Което не винаги е така и често се оказва затворен кръг на повтаряемост на едни и същи конфликти през поколенията.

  • Липсата на внимание. Особено валидно за последните няколко поколения, родителите са твърде загрижени за прехраната, отделят повече внимание на работата си и прекарват все по-малко време със своите деца. Причините за това са не една и две, но резултатът в общия случай е едно прекалено палаво дете, стремящо се към внимание. Ако се осъзнаят причините за девиантното поведение у детето, конфликтът може да бъде избегнат.

  • Пубертетът – Етап от съзряване, когато подрастващите индивиди са изключително чувствителни под влиянието на хормони и градусът на тяхната конфликтност, често е по-висок от обикновено. В общия случай младежът/девойката се стремят към по-голяма независимост и самостоятелност. От друга страна родителите не смятат, че децата им са способни на самостоятелни и важни решения и считат, че са по-наясно с това, което е добро за тяхното дете. И отново стигаме до конфликт.

  • Родителското мнение срещу улицата и приятелския кръг. Хората са социални животни и като такива се нуждаят от одобрението и подкрепата на други такива. Много често обаче ценностите и разбиранията на родителите не съвпадат с тези на приятелите на детето, а в етапа на подрастването социалната среда понякога взема превес, което също води до конфликти.

Този конфликт ще съществува до тогава, до когато родителите спрат да налагат своите възгледи на децата си, а да им помагат да са самостоятелни личности, до тогава, когато и двете страни се научат на компромиси и търпимост, нещо, за което трябва да спомогнат първите. Общо взето конфликтът ще престане, когато адът замръзне. И все пак в оправдание на родителите искам да кажа, че няма по-голяма отговорност, по-тежка задача и по-трудна работа от това да бъдеш родител, при това никой не ти дава наръчник с готови правила. И дори и да не повторим грешките на родителите си, ще направим свои. Смятам, че няма решение на проблема уникално за всички. Всеки сам трябва да потърси отговора за себе си.

Кратък линк

още от нашия Блог