Вина и безпокойство – безплодни чувства

безпокойство, Безспорно двете най – безполезни чувства , които човек в живота си би могъл да изпитва са вината, за всичко извършено и безпокойството, за всичко предстоящо, което би могло да се извърши. Вината, е чувство което определя изтичащият момент като демобилизиращ и е резултат от минало поведение.Безпокойството има способността да ви демобилизира по отношение на събития в бъдеще време. И двете чувства притежават способността да ни разстройват или демобилизират в настоящият момент, въпреки че са реакции с отношение към миналото и бъдещето.Оказва се, че психичната неуравновесеност бива повлияна не от моментни преживявания, а от угризения за събития , състояли се вчера или завчера и страх, от утрешният ден. Примери за чувства на безпокойство и вина могат да бъдат регистрирани във всички, около нас.Светът е пълен с хора, които или се тревожат за хиляди неща, които не е трябвало да правят или преживяват безпокойство за събития, които може би ще се случат, или вероятно изобщо никога няма да се случат.При условие, че притежавате широк диапазон на вина и безпокойство е добре да бъдат изкоренени в най – кратко време.   Вината и безпокойството са може би най – често срещаните форми на дистрес в нашата култура.Безпокойството е причина да бъдат изразходвани ценни сегашни моменти в мисли за бъдещо време. Винаги когато гледате назад или напред, резултатът е захвърляне на сегашният момент.Включително вината , като форма на поведение свързана с най – голяма загуба на емоционална енергия.Именно вината поражда чувство на демобилизация , по повод на нещо, което вече се е случило, но не може да промени миналото.Вината е не само тревога произтичаща от миналото, но и демобилизация в настоящият момент по повод  минали ситуации.Демобилизацията може да протече от лека степен на тревога до тежка депресия.Чувството на вина е вредно, особено в случаите когато не можете да действате в настоящият момент под влияние на минал момент.Прахосването на енергия в настоящият момент, като се чувствате обиден, потиснат и мрачен за изтекло, минало събитие , е нездравословно.Освен нездраво поведение, то е и безполезно.И най – силното чувство на вина, никога нищо не може да промени.По сходен начин , от този миг до края на живота си може да изпитвате безпокойство за бъдещето, но то няма силата да промени нищо.Трябва да се прави разлика между безпокойство и  планове за бъдещето. При условие, че градите планове и с дейността си в настоящият момент осигурявате по – ефективно бъдеще, това не е безпокойство.Безпокойство е само, когато по някаква причина сте демобилизирани  в настоящето по повод на бъдещо събитие. Настоящите моменти могат да потънат в безпокойство за бъдещето, което ще доведе до неефективност в настоящето време.Безпокойството е маркер на съвременната западна култура. Изкореняването на безпокойството е пряко свързано с причините , които го пораждат.Какви ли са печалбите от него?Те са сходни с невротичните печалби от чувството за вина, поради факта че безпокойството и вината са форми на самоподценяващо поведение.                                                                               Виктория Викторова

Кратък линк

още от нашия Блог