ДЕМОБИЛИЗАЦИЯТА. ИЗБЯГВАЙТЕ Я

признаци, поведенчески избор

Винаги когато избираме способността да бъдем щастливи, не трябва да забравяме думата демобилизация, която посочва отрицателните емоции в живота ни.

Не рядко смятаме, че е полезно човек да изпитва гняв, враждебност, тревожност, притеснение и др. чувства и да не искаме да се разделяме с тях. Оценките ни се влияят от степента в която, тези чувства ни демобилизират по един или друг начин.

Демобилизацията може да се колебае от пълно безразличие до лека колебливост и нерешителност.

Стеснението ви, явява ли се  преграда, която ви пречи да се срещате с хора, с които искате да общувате?

Ако е така , то ви демобилизира и вие губите полагащите  ви се преживявания.

Омразата и ревността ни, допринасят ли за появата на язва или за повишаване на кръвното ни налягане?

Гневът ни пречи ли ни да кажем, да почустваме или да направим каквото и да било?

Ако е така, гневът ни демобилизира.

Неспособността  да изпълняваме професионалните ни задължения, да спим пълноценно нощем, да живеем и се чувстваме както желаем, да обичаме.

Това са признаци на демобилизация.

Демобилизацията е леко или тежко състояние, в което човек не функционира на равнището, на което би желал. Когато чувствата ни водят до такива състояния, е достатъчна причина да се избавим неотложно от тях.

Случаите , в които може да настъпи демобилизация, варират от леки до тежки състояния на бездействия.

Демобилизирани сме, когато:

1. Въпреки желанието ни не можем да говорим нормално със съпруга/ съпругата  и нашите деца.
2. Не сме способни да работим върху проект, който отговорно сме приели.
3. Цял ден стоим в къщи и размишляваме.
4. Не играем тенис или други приятни спортни занимания, поради някакво отрицателно остатъчно чувство.
5. Не може ме сами да се представим на някого, който ни е приятен.
6. Избягваме да говорим с някого, когато разберем, че малък жест от наша страна ще подобри отношенията ни.
7. Не успяваме да заспим, защото нещо ни тревожи.
8. От гняв не можем да мислим трезво.
9. На човекът, когото обичаме говорим обидно.
10. Нервни  сме до степен, да губим способност да функционираме, както бихме желали.
11. Имаме  затруднения в интимният живот, а бихме искали да нямаме.


Демобилизацията е голям враг.

Почти всички отрицателни емоции в известна степен са резултат от самоналожена скованост. Този факт е достатъчен, за да ги елиминираме от живота ни.

Често смятаме, че от ситуациите, наситени с отрицателни емоции има полза – например когато викнем с гневен глас на малко дете, за да го предупредим от опасността да играе на улицата.

Но да крещим на другите хора, защото сме вътрешно неспокойни е индикация, че сме  демобилизирани и се нуждаем от нов избор на поведение.

Новият поведенчески избор, ще ни помага да постигаме целите си.


Виктория Викторова

 

Кратък линк

още от нашия Блог