Какво поражда напрежение в отношенията между родители и деца?

родители, Юношите са склонни да експериментират, с авантюристичен дух, мотивирани да променят всичко, идеализиращи света и в готовност да се противопоставят  на обществените норми.  Родителите,  от позицията на житейска зрялост и липса на илюзии се отнасят с предубеждения към подрастващите, като такова отношение е препятствие за изграждане на хармонични отношения между тях.  Възникнал конфликт може да се състои в следните причини: УчилищеРодителите са заинтересовани за успеха на подрастващите,бягства от училище,поведение и отношението на  децата към учебният процес, как се справят с домашните задължения. Социална средаИзградените навици на юношите и социално поведение са честа причина за възникнали конфликти.Противоречията са за избор на приятел или партньор,  избор на облекло и прически или как прекарват свободното си времe. ОтговорностРодителите критикуват подрастващите за неизпълнение на поставени задачи, при необмислено харчене на пари, при липса на чувство за отговорност, при небрежно отношение към жилище, дрехи, вещи, телефон и др. Семейна атмосфера и взаимоотношенияКонфликти  между родители и подрастващи възникват при инфантилно поведение от  страна на юношите, прояви на неуважение към родители, конфликти със сестри и братя. Морал и нравствени ценностиОсновни въпроси, които в тази посока заформят конфликти между родители – деца са:употреба на алкохол и наркотици,тютюнопушене, сексуалният живот, неумението да се избягват неприятности и др.  Родителите са тези, които имат  отношение  към способността на детето да се развива пълноценно и щастливо. Те основополагат  примера за модел на поведение, който подрастващите имат  в света, извън семейството. Силното въздействие на родителският пример се съдържа в тази педагогическа препоръка: „Вашето собствено поведение е решаващо.Не мислете, че вие възпитавате детето само когато разговаряте с него, когато го поучавате или му заповядвате. Вие го възпитавате във всеки момент от вашия живот, даже когато ви няма вкъщи.Как се обличате, как разговаряте с другите и за другите хора, как се радвате или скърбите, как се държите с приятелите си и с враговете си, как се смеете, как и какво четете, всичко това има голямо значение за детето. То вижда или чувства и най – малките промени във вашия тон, всеки поврат на вашите мисли достига до него по незнайни пътища“.                                                                  В. Викторова

Кратък линк

още от нашия Блог