Основни правила, които да подкрепят и помогнат на засегнатите семейства от наркотици

зависимости, снимка, Основни правила, които да подкрепят и  помогнат на засегнатите семейства от наркотици

 

 

        1. Търпение и спокойствие.2. В лицето на младежа да не се различава само наркотично зависим, а винаги да му се оказва нужното доверие. 3. Да се води борба за детето. Да се заема ясна и категорична позиция без излишна твърдост.4. Да се премахне анонимността, като се търси разговор с другите.5. Да се търси доверено лице за детето, което да е „близко по душа“ и може да се открие в приятелският кръг.6. Интензивно запознаване с всичко засягащо дрогите и проблемите свързани с тях.7. Колкото по – здравословен стане животът в семейството, толкова по – силно е оздравяващото влияние върху зависимият.8. Вие самите опитайте да преосмислите вашите идеали за постижения, както и вашите страхове и пристрастености.9. Зад всеки наркотик стои някаква форма на копнеж по закрила и обич. Работете в тази посока.10. Не спестявайте всички трудности на детето си. Преодоляването на различни трудности калява волята.11. Поставете насреща на влечението към отрицателното, причинено от дрогите, позитивни неща, които отново да събудят желание  и интерес към живота.12.  Дрогите винаги създават изкуствени, нереални преживявания. Активирайте преживявания в семейството и нови преживявания свързани с изкуство, култура, познание, природа и туризъм при наркозависимият.       Виктория Викторова

 

Кратък линк

още от нашия Блог