Представяне на книгата „Фокус Езотерика – окултизъм, сатанизъм“

,

На 7 март в салона на централата на на КТ „Подкрепа“ в гр. София се състоя представянето на книгата „Фокус Езотерика – окултизъм, сатанизъм“, издадена от Центъра за проучване на нови религиозни учения (ЦПНРД). На събитието присъстваха много гости, представители на медиите, учители, свещеници, както и специалисти, работещи по превенция на младите хора.
 
Книгата бе представена от члена на УС на ЦПНРД г-жа Станислава Кьосева. Тя изтъкна голямото значение, което тази книга има за противодействието на опасните влияния на сатанинските и окултни практики върху днешния човек, особено върху младите хора. Това издание запълва една празнина на книжния пазар, където липсва съвременна специализирана литература на български език, свързана с научното изследване на окултизма и сатанизма. Книгата в хронологичен план разглежда появата на тези зловредни движения, хитрия начин, по който те заразяват съзнанието на хората, като представят своите деструктивни идеи като непознатото и достъпно само за избрани хора истинско учение за видимия и невидим свят. Г-жа Кьосева подчерта, че основен обект на днешните сатанисти са младите хора и тази книга има преди всичко превантивна цел. Подрастващите са най-уязвими от гледна точка и на това, че младият човек търси себе си, а окултизмът и сатанизмът им предоставят една екстравагантна и „интересна“ възможност да осмислят по един нестандартен начин своята идентичност.
 
След представянето на книгата в залата се проведе интересна и задълбочена дискусия по повдигнатите въпроси. Д-р Камен Донев, гастроентеролог, който е сътрудник на Центъра разказа за случаи в неговата лекарска практика, при които хора, поддали се на сатанизъм, са изпадали в безпомощно състояние, както и за много случаи на ритуални самоубийства. Той сподели информацията, че 2/3 от самоубийствата в България са резултат от сектантска зависимост. Г-жа Жанета Диколова, която също е сътрудник на ЦПНРД разказа за конкретни примери на ритуални самоубийства. Това много често става като се поверяват на младите хора „специални мисии“, с които те ще променят света. Интересно бе да се запознаем с факта, че много от нароилите са напоследък групи за промоция на начин на живот, зависим от всевъзможни безумни еко идеи, също са под влияние на окултни практики. Подчертано бе, че информационната пропаганда дезориентира младите хора и те трудно разпознават опасностите. Не е безполезно да се знае, подчерта г-жа Диколова, че популярните сред съвременните майки теории за кристални деца (случаят с Дария от Варна, върху която има видимо упражняване на психическо насилие) и деца – индиго също спадат в тази категория. Тук можем да споменем също и групите за личностно израстване, както и различните фирми за козметика и „здравословни“ продукти, които разпространяват своите стоки на не пазарен принцип. Окултизмът и сатанизмът правят опити да влияят и върху развитието в сферата на новите технологии и като пример бе дадена системата за изследване, позната под името Невролингвистично програмиране (НЛП), при която се работи върху промяната на реалното житейско поведение чрез набор от принципи, поведенчески похвати и техники.
 
В края на дискусията свещ. Стоян Бербатов от Православния информационен Център в Благоевград изказа своите опасения от това, че сатанинските идеи и практики влияят негативно и върху съвременната култура и обществен живот. Особено опасни са тези идеи върху съвременната философия, която все по-открито проповядва едно тотално разчовечаване и разрушаване на традиционните форми на човешко общуване. Разговорите по повдигнатите въпроси продължиха неформално и по време на скромната почерпка, предоставена от организаторите на това събитие. 

Автор: свещеник Стоян Бербатов

 

http://pic-blg.com/zavisimosti.html

Кратък линк

още от нашия Блог