Рецидив при наркозависимости

, Рецидивът е комплексен проблем.Много са индикациите, които предупреждават за неговото настъпване.Препоръчително е, да не се пренебрегват симптомите за неговото настъпване.Към симптомите на рецидив от прием на наркотици  се отнасят: 1.Загуба на личната увереност, че е възможно да останете чист, без прием на наркотик. 2. Отричане. 3.Убеждаване на самите себе си, че ще продължите без наркотици. 4.Проява на натрапчиво поведение. 5.Проява на агресия. 6.Чувство за самота. 7.Синдром на тунела – фокусиране само в една част от живота и загуба на поглед върху останалите. 8.Периоди на депресивност. 9.Отнесеност с проява на мисли за „ само един път“.                                        Виктория Викторова

Кратък линк

още от нашия Блог