Родители и деца, употребяващи наркотици

наркотици, 1. Никога не пренебрегвайте възможността,как деца Ви могат да бъдат въвлечени в употреба на наркотици.   2. Създайте атмосфера за разговор, в който Вие и детето Ви се отнасяте с доверие един към друг.  3. Отнесете се  сериозно  към идеите и чувствата на детето.  4. Давайте възможност на детето да разговаря с Вас и  да се аргументира.  5. Не критикувайте постоянно.  6. Помагате им при взимане на решения.  7. Не демонстрирайте компетентности по теми, за който нямате достатъчна информация.                                                                    Виктория Викторова           http://marihuana.bg/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0...

Кратък линк

още от нашия Блог