Сексуално насилие

насилие, сексуално насилие Няма възраст, която да е изключение и защитена от проблеми, породени от сексуално насилие. Когато дефинираме сексуалното насилие, имаме в предвид – постигане на несексуални цели, чрез сексуални действия. Актовете на насилие срещу момичета и  жени, много често включващи изнасилване, целят да  демонстрират превъзходство над  жертвата и контрол от страна на насилника. Интензивността на сексуалното насилие варира  от сексуални посегателства, сексуално насилие / изнасилване/ до сексуална експлоатация. Сексуалното посегателство включва словесни и поведенчески изяви от сексуален характер. Те варират от един неуловим поглед  до преки вербални атаки – вицове и шеги за жени, секс или коментари, отразяващи сексуален вкус. Тук се отнасят забележки със сексуален заряд, докосване и друг нежелан физически контакт, облекло, настояване за нежелано общуване или сексуална активност, заплахи и натиск. При тийнейджърите сексуалното посегателство се изразява в следните прояви:ДокосванеПритисканеЩипанеКоментиране на тялоРеплики със сексуален зарядЖестовеШегиНадписи по стениРазпространяване на слухове Сексуалните посегателства под формата на нежелани опити за сближаване са една от най – разпространените форми за насилие в училищата. Нерядко са пренебрегвани от учениците и определяни за флирт, като много малък процент съобщават за случващото се на родители или учители. Често правят погрешни изводи, че случващото се ще спре изведнъж или причината за произтеклото е тяхна грешка. Тези инциденти са сериозен проблем и не трябва да бъдат пренебрегвани.Много подрастващи, остават безотговорни за последствията от  поведението, от което е произтекло сексуално насилие. Нямат представа как насилиет влияе на жертвата. Определят случващото се за „ норма“ и когато трябва да разяснят , се оказва че не са имали идеята да нараняват някого. Това поведение се усвоява от множество  примери за насилие в обществото, родителителската визия, силата на медиите. Родителският пример към личната неприкосновеност и правата на партньора е водещ пример за подрастващите.Младите момичета, които са били обект на сексуални посегателства, са преживели срам, смут, обърканост, загуба на увереност. Тези преживявания водят до отсъствия от училище, спад в успеха, включително загуба на учебна година.  Най – често повтарящите се индикации след насилствен акт са: Чувството, да си предаденТревожностГнявОбърканостТъгаИзолираностЗагуба на самочувствиеФизиологичните симптоми са главоболие, болки в стомаха, повръщане, безсъние и др.Подрастващите, които могат да разграничат обикновена заядливост от сексуално насилие, са наясно с разликата между флирт и сексуална злоупотреба.Флиртът основно е носител на  положителни преживявания, повишава самочувствието на младите хора и е взаимен акт.Младите хора, преживели посегателство и сексуално насилие е желателно да не задържат продължително изживяният страх, гняв, безпомощност, вина и  да разчупят този разрушителен, емоционален кръг.                                                                                    В. Викторова

Кратък линк

още от нашия Блог