Стрес и синдром на изтощението

болести,

През последното десетилетие стресът се оказва един от главните причинители на много болести, някои от тях с фатален край. Стресът е сочен като фактор при почти всяко заболяване, като се започне от сърдечно-съдовите заболявания и хипертонията и се стигне до рака.
 В това число влизат диабетът и свързаните с него метаболитни и хормонални смущения, каквато е хиперфункцията на щитовидната жлеза.
За първи път в медицинската наука д-р Ханс Селие използва термина „стрес“ в областта на физиологията и го определя като неспецифична реакция на тялото спрямо външно въздействие, нестандартна ситуация или прекомерно изискване.
„Синдромът на адаптацията“ реагира на всеки дразнител, представляващ заплаха за него, чрез поредица от вътрешни промени, включително отделяне на специфични хормони.
Според  д-р Селие тази поредица от реакции на организма е валидна за всички видове дразнители, независимо дали действат на физическо или на психическо ниво.
Съвременните изследвания показват,че организмите реагират по индивидуален и специфичен начин на различни видове заплаха.Стресът е състояние, предизвикано от натрупването на всекидневно напрежение в нормални или в ненормални граници, при което проличава индивидуалната способност на човека да се справи с него. За всеки, който изразходва енергия, за да се адаптира към забързания ритъм на живот, горното определение важи с пълна сила.
Широко разпространено е мнението, че стресът е нещо, което се намира извън нас, че стресът е скоростта, шумът и хаосът наоколо.Но се оказва, че стресът е вътре в нас.
Д-р Даниел Фридмън определя този феномен, по следният начин: „Стресът е комбинираният отговор на тялото и съзнанието, който включва преценка на появилата се опасност и светкавична модулация на ответната реакция.“
Докторът стига да заключението, че всеки отделен човек реагира на външните дразнители по свой собствен начин в зависимост от „предварителното ниво на възбуда  и способността да се адаптира. Навременният стрес помага всъщност на индивида да се адаптира.Ненавременният стрес е вреден и може да предизвика заболяване.“
Оказва се, че преценката на индивида за опасността, е факторът, който отключва стреса, а не реалната опасност, който носи самият фактор.
Най – често срещаните стресиращи фактори или източници на стрес са част от нашия живот.
Такива са:
Разводът
Заболяване
Смърт на близък човек
Загуба на голяма сума пари или вещи
Критично отношение на околните
Служебни проблеми и др.
Всъщност, не самите събития са ключовият момент.
Стресиращо ни действат страхът от развода, страхът от това да загубиш близък човек, работата си или критичното отношение на околните. Сблъскваме се с представи и състояния на съзнанието, които предизвикват биохимични и неврологични промени.
Връзката съзнание – тяло опосредства стреса.
Редица изследвания, чийто предмет са промените на хормонално и биохимично равнище, регистрират наличие на стрес в организма.
Кортизолът, хормон, секретиран от надбъбречните жлези, покачва своето ниво вследствие очакването на събитие, пораждащо тревога.
В много научни доклади е документирано, че жлезите започват да отделят повишено количество кортизол в моменти, в които предстои операция.
 Задълбочено изследване на проблема разкрива, че причината за повишеното ниво на кортизола е не самата операция, а тревогата от очакването.
Друг хормон, изследван в условията на стресиращи фактори, е хормонът на растежа. Експериментално е доказано, че неговото ниво се покачва при учащи се, на които предстоят полагане на изпити.
 Други хормони, които при подобни обстоятелства покачват нивото, са епинефринът, норепинефринът и пролактинът – хормон, произвеждан от хипофизата.
Стресът проявява действието си посредством психофизиологичната връзка – дадена мисъл води до повишена секреция на хормон или обикновено на група хормони, което от своя страна предизвиква поредица от промени в метаболизма и физиологията на организма.
Реакцията при стрес, която активизира цялото тяло, се извършва за хилядни от секундата.
Кога реакцията при стрес се проявява анормално?
Когато резултатът е болест.
Причините за едно заболяване са съществените промени, които се извършват в организма за продължителен период от време.
С пълна сила за стреса важи фактът, че вредните ефекти които той поражда в организма и които се акумулират в него, много често предизвиква болестен процес.
Той може да се изяви в хипертония, в язва и др.
Стресът поражда и неспецифични симптоми, един от които е синдромът на изтощението.
Това, което хората изпитват е изтощение на всички равнища на организма, включително на емоционално равнище и ниво – житейска ситуитивност.
Физическите оплаквания включват:
Умора
Безсъние
Главоболие
Задух
Настинки
Болки в гърба
Лошо храносмилане
Тези симптоми са с различна продължителност и могат да бъдат свързани с нежелана загуба или натрупване на килограми.
Емоциите и житейската нагласа се променят в посока на отегчение, безпокойство, застой, бездействие, безизходица, депресия и др.
Жертвите на синдрома на изтощението прекарват времето си, като дават рационални обяснения за поведението си или се отдават на натрапливи мисли и безполезни занимания.
В желанието да излязат от това състояние те често стават зависими от алкохола и наркотиците.
Стресът има и друга способност – да изтощава имунната система.
Проблемите започват и продължават в ежедневието ни, когато се натоварваме и реагираме в разрез с природата ни, намесваме се в реакции, които са заложени в интелекта на човешкото тяло.
В тялото ни се натрупва напрежение, винаги когато не съумяваме да живеем според това, което ни повелява вътрешният разум.
От значение е да сме информирани на време , че успяваме да оцеляваме благодарение на едно безкрайно разнообразие от приспособителни реакции.
Необходимо е да имаме интелекта, за да се възползваме от вътрешните си реакции и бъдем способни да се справим с житейски ситуации от всякакъв тип.
                                               
                                                                  Виктория Викторова

Кратък линк

още от нашия Блог