Цената на скритият стрес

, Какво е влиянието на скритият стрес върху здравето?  Той е толкова надълбоко скрит във всеки от нас и се е сраснал с нас, че го чувстваме като наша неразделна част. Съвкупността от емоции у даден човек и отношението му към продължителен стрес могат да доведат до различни заболявания, за които медицината не обяснява напълно произходът им. Съществува взаимодействие между разум и тяло и неразрушимо единство на емоциите и физиологията в развитието и живота на човека по време на здраве и боледуване.  Човешката психика си взаимодейства с нервната система в човешкото тяло. Двете образуват основна  връзка с  имунната система. Новаторско проучване доказва как тези връзки работят дори на клетъчно ниво.  Емоциите играят ключова роля при заболяванията или спомагат за възстановяване на здравето.  Стресът е сложна поредица от физични и биохимични реакции, задействани от силни емоционални подбуди. Самите емоции представляват отделяне на електрически, химически и хормонални заряди от човешката нервна система. Емоциите въздействат върху функционирането на главните органи, цялостта на имунната защита и движението на многобройните циркулиращи в организма ни вещества, които определят общото състояние на човешкото тяло. Потискането на емоциите, представлява захвърлянето им от съзнателно на подсъзнателно ниво, разстройва и обърква защитните механизми на тялото. В някои случаи настъпва такъв безпорядък, че тези механизми от пазители се превръщат в унищожители. Потискането на емоциите може да бъде свързано с редица заболявания:
  • Ракови заболявания
  • Множествена склероза
  • Болестта на Крон
  • Синдром на хроничната умора
  • Автоимунни нарушения
  • Мигрена
  • Кожни заболявания
  • Ендометриоза и др. 
Механизмът на потискането работи във всеки един от нас. Изучаването на връзките между съзнанието и тялото ни позволява да разбираме болестта, но едновременно с тях и здравето.При много хора със злокачествени образования се наблюдава нежелание да се справят с душевната или физическата болка, и с неприятните емоции – гняв, тъга или самота. Централно място в разбирането за стреса, здравето и болестите заема адаптацията. Тя представлява умението да се реагира на външни стресори без сковаване, а с гъвкавост и оригиналност, без крайни безпокойства и без да се оставяме емоциите да ни контролират.Хората, които не са адаптивни бързо рухват и стават безпомощни, ако претърпят загуба или са изправени пред препятствия.Те винят себе си или околните. Болестите не се дължат само на една причина.Дори онези болести, за които са известни рисковите фактори – наследствеността за автоимунните заболявания и тютюнопушенето за рака на белите дробове – като фактори не са всемогъщи. Множество процеси и фактори работят заедно за пораждането на болест или за възстановяване на здравето. Според биопсихологичното становище на медицината, всеки човек е отражение на взаимоотношенията му с околната среда през целият му живот и представлява постоянен обмен на енергия, в който психологическите и социални фактори са толкова важни, колкото и физиологичните. Здравето се постига единствено чрез намирането на баланс и хармония. Виктория Викторова

Кратък линк

още от нашия Блог