Русия въвежда наказателно преследване за пропаганда на наркотици в мрежата.Руският президент Владимир Путин разпореди допълнителни мерки за противодействие на трафика на наркотици в Русия.

Новини за Синтетични наркотици-Амфетамини 28.10.2019

Както следва от списъка с инструкции на държавния глава, е необходимо да се ограничи достъпа до информация, публикувана в интернет за „способи, методи за разработка, производство и употреба на наркотични, психотропни вещества, нови потенциално опасни психоактивни вещества, както и до местата за тяхното придобиване“.

Освен това президентът призова за криминализиране на подбудите за употреба и популяризиране на забранени вещества в мрежата.

Сред мерките за предотвратяване на наркотрафика са превенция, рехабилитация и ресоциализация на наркотиците, подкрепа от неправителствените организации, осъществяващи програми за поддръжка на хора, употребяващи наркотици и психотропни вещества.

Путин възложи на Министерството на вътрешните работи да внесе предложения за увеличаване на персонала за борба с наркотрафика.

Кратък линк

Още Новини