Среща с ученици по превенция на наркоманиите с ученици от VII клас в СУИЧЕ

Новини за 01.03.2018

Общинският съвет по наркотични вещества проведе среща по превенция на наркоманиите с ученици от VII клас от СОУИЧЕ.

  

Представена беше презентацията "Писмо от Лора", която предизвика редица въпроси. Последва оживена дискусия за видовете наркотици и влиянието им върху човека.

  

Накрая имаше интерактивна игра за влиянието на марихуаната върху мозъчните клетки.

    

Кратък линк

Още Новини