Алкохол и епилепсия

Новини за 24.06.2020

Връзката между алкохол и епилепсия е известна от времето на Хипократ.

Не само хроничната злоупотреба, но и едно остро опиване с алкохол може да предизвика епилептични припадъци.

Проучване регистрира, че алкохолът е причина за 16% от епилепсията при възрастни.

Комбинация на епилепсия и алкохол се срещат около 15% в консултациите за епилепсия.

Честотата на епилепсия при алкохолици е три пъти по-висока от тази в общото население. И обратно, алкохолизмът е по-чест при епилептици, отколкото в общото население.

 Конвулсии настъпват след остро опияняване.

 Придружават се със загуба на съзнание, тонична фаза и представляват така нареченият „Голям припадък“.

 Приемането на алкохол от епилептично болни улеснява кризите.

Епилептични припадъци при абстиненция се срещат при хроничен алкохолизъм във фаза на спиране.

Те са около 5%, появяват се от 12 до 24 часа след спирането и се придружават с невро-психологични смущения.

Припадъкът може да е само един, но най-често се повтаря и може да се стигне до „епилептичен статус“.

При алкохолно болни, кризи се наблюдават и извън периода на спиране. Тогава епилепсията се обяснява с вторични травматични увреждания при хронична алкохолизация.

Хроничният алкохолизъм представлява риск за черепен травматизъм, а също и за вторични токсични дегенеративни лезии на мозъка, към които се прибавя и недостиг на витамини.

Важно е да се изключи симптоматичната епилепсия, като на практика е по-добре да бъде спряна алкохолната интоксикация.

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини