Амотивационен синдром

Новини за 05.10.2020

Амотивационният синдром е сбор от психични прояви, които се характеризират с един екзистенциален отказ,  който се наблюдава при злоупотребяващите с канабис.

Синдромът е описан през 1940г. и се свързва с липса на интерес към всекидневните дейности, с паметов дефицит и афективно и интелектуално снижение.

Често се наблюдава при юноши, затворени в себе си, потънали във вътрешния си мир, с мрачно настроение като израз на търсене на идентичност.

Типични за амотивационния синдром са:

  • Апатия

Състояние на постоянно безразличие, демотивация за живот и липса на интерес към заобикалящата действителност.

  • Пасивност

Наблюдава се пасивност към стимулите на околната среда. Срещат се затруднения при извършване на дейности и разрешаване на поставени задачи.

  • Липса на емоции

Състояние на невъзможност за преживявания на чувства и емоции.

Лицето не изпитва чувства нито към себе си, нито към другите.

  •  Изолация

Лицето се изолира и престава да търси контакт с хората. Междуличностните отношения не са на преден план и се наблюдават дефицити.

  •  Тъга

Преживяване на тъга и трудности при идентифициране на причините за продължителното униние.

 

Амотивационният синдром е близък до синдрома на „енергичен дефицит“, описан от френския психиатър Пиер Деникер  и почти анологичен на антимормия, което може да доведе до объркването му с деменция прекокс или с една канабична психоза.

 

Виктория Викторова

 

 

 

Кратък линк

Още Новини