Апсихогнозия

Новини за 29.09.2020

Апсихогнозията (от гръцки psukhe, дух и gnosis, познание) е несъзнаване, което преживяват някои хронични алкохолици и съпътстваща тежест в здравословното им състояние, както и опасни последици.

Това състояние на безгрижие и регресия представлява пречка за лечението, като пациентът остава неспособен да прецени точно тежестта на болестта си.

 Терминът апсихогнозия е предложен през 50-те години на миналия век от френския алкохолог Пиер Фуке за описание състояние на „функционално осакатяване на висши психични функции“, проявявано със загуба на способност за преценка и слепота на пациентите относно психологичните последици на тяхната болест.

Пациентът не се признава за болен и е безразличен към упадъка, който настъпва.

Невъзможността да се самонаблюдава, загубата на вътрешен диалог, дълбоката промяна на душевността ограничават терапевтичните възможности .

Социалните връзки са дълбоко разстроени под маската на една псевдоадаптация.

Характерът също се променя и това води до семейни и социални сблъсъци, като професионалната активност, ако е рутинна, може да остане незасегната.

Апсихогнозията не е свързана с енцефелопатия от органичен вид и е обратима, когато пациентът си наложи едно продължително въздържание.

Виктория Викторова

 

Кратък линк

Още Новини