Братя и сестри – любов, омраза и битки

Новини за 02.04.2021

Чувствата между децата в едно семейство, които се установяват по време на детството или юношеството им, могат да продължат цял живот. В семейните взаимоотношения редица фактори играят както решаваща, така и противоречива роля.

Каква е причината  най – голямото дете да е толкова различно от всички останали? А какво е онова нещо, което прави единствените деца толкова различни? Не са ли те просто „ най – големите“ деца нешлифовани от наличието на по – малък брат или сестра? С какво точно се отличават отношенията между братята и сестрите и какво е уникалното в тях?

Едно нещо е сигурно  –  в много случаи отношенията между братята и сестрите остават пълна загадка за техните родители.

Много родители усещат, че е за предпочитане „ да се махнат“ от полесражението, докато децата им водят битка, вместо те да се намесват в отношенията им. Доказано е, че когато в ежедневието родителите се месят в споровете на децата си, обикновено влошават отношенията им. Тийнейджърите често се възползват от загрижеността на родителите си и злоупотребяват с нея, за да постигнат по – лесна победа над братята или сестрите си.

Отношенията между братята и сестрите тийнейджъри могат да бъдат преизпълнени с опасности. Ако братята тийнейджъри са близки по години, те могат да се съревновават за едни и същи приятелки, в един и същ вид спорт, за по – добри резултати на изпитите.

Колкото и да се карат обаче, в повечето от случаите се касае за нищо повече освен приятелско съревнование, придобиващо от време на време по – агресивен характер – ала само заради удоволствието да станат свидетел как техният брат или сестра излизат от кожата си.

В повечето случаи, макар и не във всички, съперничеството не стига до размерите на насилие и жестокост ( въпреки многото счупени зъби и цепнати устни в резултат на непреодолимия подтик да изпробваме издръжливостта на другия до краен предел).

 И все пак непрекъснатото „заяждане един с друг“ може да стане причина за дълбоко стаено чувство на безсилие у по – голямото дете.

В повечето случаи, когато децата се карат, въпросът кой точно е виновен,остава грижа на родителите. Те са наясно, че и двете страни носят вина, но също, че борбата съдържа елементи на удоволствие и наслада. Онова, което родителите искрено желаят, е спокойствие и отдих след нескончаемите битки между децата им.

В отношенията между братята и сестрите всичко има значение: дали е големият или малкият, дали е средният,  дали разликата е голяма или малка, дали имаш брат или сестра. Но начините, по които тези фактори се отразяват върху цялостното формиране на личността или на отношенията с останалите членове на семейството, са много и разнообразни.

Разнообразие се отчита също и при взаимодействието им с други семейни фактори, като например дали родителите живеят заедно или са разведени , дали са богати или бедни, дали са млади или стари, както и дали твоят брат или сестра имат някакво хронично заболяване.

източник: „Тийнейджърите  агония и екстаз“

                Виктория Викторова

  

  

Кратък линк

Още Новини