Гранично състояние

Новини за 20.05.2020

Разстройство на личността, наблюдавано при наркомани, алкохолици и други адиктивни поведения, при които не може да се утвърди определена личностна структура, психотична или невротична.

Англосаксонски психиатри първи определят една междинна диагностична група /borderline/.

Касае се за личности, които нямат стабилен образ за самите себе си, трудно се свързват интерперсонално, имат променливо настроение, често са раздразнителни и тревожни.

Нуждата им от афекти е силна и неутолима.

Несъзнавано, това поведение има за цел избягване на депресия.

Тези субекти често са хиперактивни и могат импулсивно да прибягват до психотропни средства, за да премахнат чувството на скука и празнота: някои изследвания показват, че използването на наркотици от тези гранични субекти е 49% при мъже и 435% при жени.

И обратно, при наркоманите се откриват 15-20% гранични личности.

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини