Гъби

Новини за 26.05.2020

Различни видове гъби могат да предизвикат сензорни промени и халюцинации. Поради този факт в много региони на земното кълбо (и специално в Централна Америка) тези видове са служили и продължават да служат за ритуални цели в рамките на шаманизма.

Микологът Роже Хайм е известен с многобройни изследвания върху халюциногенните гъби и свързаните с тях ритуали, разграничава три групи психотропни гъби.

Гъби с психотонично действие, които предизвикват психостимулация, придружена със сензорни промени: това са аманитите и специално мухоморката. Тук може да се спомене и нонда, използвана от папуанското племе кума. Тази гъба предизвиква интензивна войнствена нагласа и смущения в зрението. Касае се за един вид червенушка, богата на индолови деривати. Подобни са и гъбите Boletus manicus Heim и Boletus reayi Heim, както и някои псилоциби.

Гъби с психолептично действие, които имат главно хипнотичен ефект и водят до съноподобно състояние. Представител на тази гъба е Lycoperdon, който се използва от микстеките в Мексико.

Гъби с психодислептично действие, които са истинските халюциногенни гъби. Те имат способността да променят силно съзнанието. Касае се за видовете агарика – псилоциби и строфери,  употребявани в Мексико.

Има много видове, но най – известен е Psilocybes Mexicana Heim (малкият ангел на мацатеките), светлокафява гъба, която расте в тревисти места.

Съобразно традициите шаманите правят личен избор на определена гъба.

Умеят да ги използват отлично и да управляват ефектите им.

Количеството зависи от типа церемония и от сезона. Опиянението се придружава с цветни калейдоскопични видения, а понякога и слухови халюцинации.

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини