Детето фантазьор

Новини за 11.01.2021

 

Фантазията е необходимо качество на човешката душа.

Без нея ние нищо не бихме могли да направим. Тя е потребна на гениите, на поета, на художника, философа и др.

Фантазията обзема всичко близко и далечно. Винаги, когато трябва да се създаде нещо ново, тя си служи със старото, с вехтите представи. Така фантазията повече от всичко има земен характер, където се среща обикновено атмосфера, телесен труд, световни грижи. Но този земен характер на фантазията е практичен.

 Високо развиване на фантазията срещаме у тези хора, които като по – свободни в живота, малко се грижат за всекидневните нужди  и се затварят във вътрешния си свят. Това се среща при затворници, поети , пустинници и др. Тогава се създават толкова хубави образи, че можем да ги мислим за представи на нещо истинско. Този вид рожби на фантазията са чисто умствени представи.

Детето прилича на поет по това, че фантазията му не е впрегната още в хомота на всекидневния живот, а гони своите цели.

Играта е фантазия, която става действие, която детето приема за нещо важно. В играта се крие истинската магия на природата.

Щастлив е този, който по – късно умее да запази част от тази природа, щастлив е в онези редки минути, когато може да се забавлява и да бъде дете.

Детето прилича на драматичен поет. Всичките детски игри са драматични, във всяка игра все нещо се случва.

Дори и тогава, когато детето иска да си изгради къща от пясък, това  винаги е свързано с някаква драматична история. То създава в своите къщи живи същества, които влизат и излизат, създава змии, мишки или пък прави дупка в пясъка, или ако е по – голямо прави средновековни къщи с кули и тайни врати, с омагьосани рицари и царски дъщери.

Детето повече обича да играе всякакъв вид  роля. Отначало детето става конче, после майка или баща и накрая рицар или разбойник. Това разяснява любовта му към преобличането.

Понякога в по – отрасналите деца остава нещо детско, което по – късно може да се трансформира в актьорско изкуство. Това се познава по любовта на младежите към театрите и костюмираните балове. Приятно чувство, което ги обзема в приятелските събирания, гостувания, балове, обеди и др. има за основа любовта към маските.

По – често се срещаме с мечтателното дете.

Мечтателно е това дете, което има преразвита фантазия не само в действията, но и в чувствата и мислите си. Това дете е винаги щастливо и се унася ат радостта. То ни напомня романтичното дете и се различава от него само по – тясната връзка между душевните действия  с неговото „аз“.

Мечтателното дете бива два вида.

Задълбочено във вътрешния си свят, то  не е спокойно или обратно, по пъргавината си се приближава към възхитеното.

 В двата случая характерна черта е отдалечаването от  истинския свят.

Детето с мечтателна фантазия е пъргаво само, когато играе.

 То се увлича и така вниква в ролята си, че за него престава да има нещо истинско, нищо не вижда и не чува това, което се говори наоколо му. Понякога дори не усеща своите болки.

Дори и в обикновените случаи, където мисълта не е дотам превзета, изглежда, като че сънува. Това е причина на „забравянето“.

Вниманието му не е дотам напрегнато, то малко мисли за себе си и върши всичко без да мисли. Това дете определяме за невнимателно, като причините не са външни, а вътрешни.

Дори и тогава, когато това дете не мечтае, не внимава върху околното, съзнанието му не е всякога ясно. Понякога се забелязва, че то слуша и отговаря полусъзнателно. Това дете се характеризира така:  "чува шум, но не знае откъде идва.“

Възпитанието не трябва да гони фантазията, а да я съживява, управлява и задържа от преразвитие, но никога да не я заглушава и затъпява.

Трудно е да  се определи как може да се спре преразвитието на фантазията. Внимателните родители сами, ще си открият средствата.

Чувствителността на детето е толкова различна, че трудно можем да я усвоим без опит.

 Много важно е преглеждането на книгите, които детето чете. Това е първото, с което можем да попречим на преразвитието на детската фантазия.

Трябва и да премахнем това, което поражда страх и ужас.

Необходимо е да изграждаме правилна детска фантазия, като я предпазваме от преразвитие  и я оставим свободна.

източник: "Недостатъци в характера на детето"

 

                        Виктория Виктория

Кратък линк

Още Новини