Зависимостта като медицинско понятие

Новини за 29.06.2020

Зависимостта има обективна медицинска дефиниция с практическо използване в интервенцията при наркомани, алкохолици, пушачи.

От края на XIX век зависимостта влиза в списъка на душевните болести: злоупотреба, зависимост, абстиненция.

Професионалната литература признава, че познанията за механизмите на адиктивните поведения са ограничени.

След цял век научни разработки още не е намерено ефикасно лечение: ключът за една бърза, тотална и окончателна ремисия остава скрит.

Поради тази причина клиницистите поддържат хипотезата, че физическата зависимост се дублира с психичната, която е по-трудна за лечение поради наличието на един специфичен патологичен фактор с неизяснено естество: слабост на волята.

Поради двойният аспект, психически и физически, медицинската дефиниция на зависимостта не дава възможност да се прави разлика между два различни вида поведение на зависимост: тези с чисто психиатрична етиология и тези с предимно социопатен характер.

Не съществува единодушно приета теория за зависимостта, поради което причините на злото – неговият произход и етиология – се локализират различно.

За едни специалисти причините се намират в тялото, за други най- вече в духа, за трети в обкръжението.

В медицинската дефиниция за зависимостта влизат следните критерии:

  • Патологично явление (нормално състояние е да не си зависим)
  • То се приема за болестно състояние
  • Необходимо е болестното състояние  да бъде диагностицирано
  •  Следва: да се проведе лечение
  • Целта е: да се постигне оздравяване, съпроводено от трайно въздържание

Оказва се, че зависимостта е една сложна и недобре дефинирана клинична единица.

Установяването на патологичното състояние е резултат на анализ, на снетите клинични симптоми.

Виктория Викторова  

 

Кратък линк

Още Новини