Използвайте правилните думи

Новини за 29.07.2020

Думите са лицето на нашите мисли: те комуникират отношението ви, личността ви и вашия изглед.

Погрешните думи създават погрешно впечатление, поради което трябва да се обърне внимание на следните препоръки:

Използвайте прости думи.

Когато се налага хората да търсят значението на думите, които използвате, в тълковния речник или в Wikipedia, значи сте се провалили.

Както твърди една датска поговорка: „Великите думи рядко придружават велики дела“.

Използвайте активна форма на глаголите.

Направете сравнение между силата на следните две изречения: „Използвайте правилните думи“ и „Правилните думи трябва да бъдат използвани от вас“.

Употребата в повече на причастия и наречия, а не на глаголи прави изреченията да звучат безлично и глухо.

Личностите, които очароват, използват глаголи  - и то подходящо.

Бъдете кратки.

Ако хората се интересуват, те ще поискат повече информация.

Ако не са заинтересовани – даването на такава няма да ги убеди, така че използвайте по-малко думи, за да се изразите.

Използвайте общоприети, ясни сравнения.

Хората често пъти подценяват избора си на думи, както и на облекло, когато се презентират някъде.

Списъкът с основни елементи може да бъде завършен: усмивка, облекло, ръкостискане, думи.

Можем да продължим напред!

Виктория Викторова

 

Кратък линк

Още Новини