Какво можем да дадем на другите

Новини за 20.03.2020

Като имаме предвид, че целта ни винаги е да даваме, да обичаме и да служиме по един хуманен начин на другите, каквато и професия да сме избрали, въпросът какво можем да дадем, е от огромно значение за личната ни мисия.

Не е необходима особена интелигентност, за да осъзнаем една проста истина: няма как да дадем нещо, което не притежаваме.

Ако нямаме в себе си любов, хармония, състрадание и мир, сме в неспособност да допринесем с нищо възможно.

Така ще се наредим отстрани и ще наблюдаваме духовната  еволюция на живота, без да имаме личен дял в нея и без да постигаме по – висока степен на съзнание.

Когато сме обзети от тревоги, стрес, страх, гняв и напрежение сме във възможност да раздаваме само тях.

Тях ще излъчваме, и разбира се тях ще виждаме навсякъде наоколо. Изборът, както винаги е наш и зависи от начина, по който ще участваме в житейски ситуации.

Съставките на страха, стреса, тревожността и гнева не съществуват в света отделно от нас. Не можем да ги донесем просто от  някъде… Те не съществуват във физическия свят, въпреки че говорим за тях, сякаш имат собствен живот. Това, което съществува са хора, които в действията си дават израз на стреса, гнева, раздразнението, тревожността или страха. Действията им произтичат пряко от начина, по който мислят.Когато носим тези емоции в себе си, е така, защото сме избрали по този начин да възприемаме събитията и обстоятелствата, в които активно участваме.

При желание да се разделим с това поведение, е необходима промяна във вътрешният ни свят и усещания.

 Според Алберт Анщайн „Важните проблеми не се решават на същото равнище на мислене, на което сме ги създали“.

Когато искаме любов, не можем да мислим за омраза и когато искаме единство, не можем да продължаваме да мислим за разединение.

 Нашият принос е всяка мисъл, която се превръща в полезно, целенасочено и водещо до добрина действие.

От значение е какво носим вътре в себе си.Ако това са мир и хармония, защото така сме избрали да мислим, с тях ще отвръщаме на хората, които са около нас. Когато с позитивизъм пристъпваме към себе си и околните, ще създаваме нови допирни точки с все повече и повече хора. Позитивните идеи, които носим в ума си,трансформират действителността по един по – добър и положителен начин.

Всяка мисъл за доброта и хармония е още един атом, участващ в позитивния свят, който градим със собствен психичен потенциал.

 Всеки един от нас, е част от света, който с позитивни  мисли претворяваме, във всеки следващ момент.

 Мислите  са наше творение и богатство и чрез тях извършваме бавни, но забележителни промени.

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини