Какво разкрива езикът на тялото за деца и тийнейджъри

Новини за 08.04.2020

Много родители не се замислят, че езикът на тялото е неразделна част от родителските грижи. Някои невербални действия са характерни за родителите по целия свят, а други са специфични само за определени култури.

През първите две години от живота си, децата общуват предимно чрез езика на тялото, поради факта, че още не са развили способността да говорят. След като се научат да говорят, децата продължават да общуват с родителите чрез невербални действия.

Деца между 3- и 6-годишна възраст

Децата между три и шест годишна възраст са много подвижни. Импулсивността им често води до действия и поведение, които биха ги поставили в опасни ситуации.Тогава езикът на тялото на родителя играе важна роля, за да покаже одобрение или неодобрение и да насочи движенията на детето в желаната посока.

Езикът на тялото – като строг глас, непреклонно изражение на лицето или жест с ръка напред, е важна част от процеса на възпитанието. Колкото по -често родителят използва това съчетание от невербални сигнали, толкова по – бързо детето ще научи тяхното значение. За много деца жестът с ръка е достатъчен, за да привлече вниманието им и да ги спре да направят нещо, което не трябва.

Децата в предучилищна възраст много добре усвояват невербалните сигнали на родителите си, когато учат нещо ново. Например правилното използване на четката за рисуване става по - ясно, когато родителят покаже как потапя четката в боята, изцежда я на ръба на бурканчето и нанася цвят върху белия лист.

Ранна училищна възраст / 7г. – 10г./

Децата на училищна възраст също научават много от езика на тялото на родителите си. Когато учи детето си да играе баскетбол, родителят показва движенията на ръцете и тялото, за да може детето да усвои правилната техника на игра.

Децата на училищна възраст започват да изследват света около себе си с нетърпение. В този период, родителят може да разсее или да подсили определено поведение чрез съзнателни или несъзнателни невербални действия.

Голяма част от родителите заслужават похвала, че осъзнават как езикът на тялото им оказва влияние върху поведението, характерно ѝ за двата пола.

Деца преди пубертета /10г. – 12г./

На тази възраст започват първите промени в тялото, които ги подготвят за съзряването. Момчетата започват да забелязват момичетата, момичетата започват да обръщат внимание на момчетата, а родителите започват да  забелязват постепенните промени в отношенията  на  децата им, с противоположния пол.

Момиче, което допреди година – две радостно е скачало в прегръдките на баща си и се е боричкало с него на земята, може внезапно да престане да го прави и дори да няма желание да го прегръща и да бъде прегръщано от него. Възможно е бащата да попита момичето какво не е наред, но то също да не е наясно. Знае само, че не иска баща ѝ да  я прегръща. Бащите, които се сблъскват с подобни промени, трябва да обърнат голямо внимание на невербалните сигнали, които дъщерите им изпращат, и да проявят уважение към все по – голямата им нужда от уединение и по – ограничен физически контакт с тях.

Поведението на момчетата е подобно. Майката, която преди е целувала момчето, преди да го изпрати на училище, изведнъж забелязва, че синът ѝ физически се противопоставя или недоволства да бъде прегръщан и целуван.

Родителите, които са отворени към децата си и са на тяхно разположение, много по – добре общуват с тях в този период на противоречиви емоции.

Годините преди пубертета могат да са също толкова объркващи за родителите, колкото и за децата, защото никой не се чувства удобно при настъпващите промени.

Тийнейджъри и младежи

Това е най – бурният период във взаимоотношенията между деца и родители. През този труден период е от значение родителите и децата да поддържат връзка и да общуват, за да преминат успешно през този етап.

Тийнейджърите притежават удивителната способност да се дистанцират, но в същото време се нуждаят от близост, в буквалния и преносен смисъл.

Обикновено за родителите не е трудно да доловят сигналите, изразяващи стрес, тревога, гняв или тъга. Трудно е да накараш тийнейджърите да говорят открито за тези чувства.

 Дори когато детето се опитва да отблъсне родителите си, то често изпраща невербални сигнали, които крещят за родителско внимание.

 В поведението на тийнейджъра могат да настъпят  внезапни и неочаквани обрати, като родителите в тези комплицирани моменти трябва да оказват подкрепа или да дават необходимите напътствия.

Родителите могат да разберат много за детето си, ако обръщат внимание на езика на тялото му.

Бъдете открити и на разположение за вашите деца във всеки момент, в който те се нуждаят от вашето разбиране, напътствие, подкрепа.

 

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини