Как вреди никотинът

Новини за 19.01.2021

Как вреди никотинът

 

Никотинът – едно от основните вредни вещества, преминаващи в организма при тютюнопушене, причинява редица увреждания на организма.

Той е типична цитоплазмена отрова.

Никотинът води до спазми на артериите на сърдечния мускул, мозъка, крайниците, белите дробове и други органи. Спазмите на кръвоносните съдове на сърцето причиняват стенокардия (гръдна жаба), а на мозъчните  – недостатъчно хранене на нервните клетки.

Съчетанието от тютюнопушене, обездвижване и нервно – психическо напрежение води до ракови заболявания и инфаркт на миокарда

Смята се, че никотинът е една от най – страшните отрови на цивилизования свят.

Защо цигарите са наричани малки полониеви бомби?

Ракотворното въздействие на радиоактивния полоний, съдържащ се в цигарения дим, бе доказано от американските учени Е.Редфорд и В.Хът, които заявяват: „През целия си живот ние взривяваме в нашите жилища, автомобили и кабинети смъртоносните полониеви бомби, т.е. цигарите“.

Пушачът на 2 кутии цигари дневно се облъчва с радиация (от 100 до неколкостотин рада при допустима доза 5 рада), достатъчна да предизвика рак на белите дробове в сравнение с непушачите.

Как въздейства тютюневият дим върху клетката?

Японски  лекари направили опити, въздействайки с тютюнев дим върху изолирани човешки клетки.

Установено е, че димът само от една цигара предизвиква 10 000 разкъсвания във веригата на дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК), съдържаща генната информация на клетката.

Човешкият организъм компенсира тези разкъсвания с физиологични механизми, но те невинаги действат достатъчно ефикасно.

В някои случаи веригата остава дефектна, което води до промяна в генната информация на дадената клетка.

Увредените клетки придобиват нови  свойства – започват да се делят хаотично, което често причинява изграждането им в ракови.

Това обяснява защо сред пушачите няколко десетки пъти по – често се срещат ракови заболявания, и то най – често на белите дробове.

 

                                Виктория Викторова  

Кратък линк

Още Новини