Как да развием добра себепредстава у детето

Новини за 02.12.2020

На теория родителите знаят, че всяко дете е единствено по рода си, но на практика често се опитват да използват едни и същи методи за приучаване към дисциплина, сякаш децата им са напълно еднакви.

Но това съвсем не е така.

Всяко дете е продукт на различна комбинация от гени.

Така едното ви дете може да е лесно за гледане, другото да е „костелив орех“.

Оказва се, че заради поредността си в семейството, всяко дете наистина израства в своя собствена вселена.

Първото е изцяло заобиколено от възрастни до раждането на второто.

То учи родителите си  как се отглежда дете ( това несъмнено обяснява защо децата, нуждаещи се от психотерапия, са първородни в голямото си мнозинство).

Второто дете винаги има друго пред себе си, по което може да се равнява, което е по – силно от него и знае повече, понеже е по – голямо.

При раждането на третото, второ става междинно .

То няма предимствата да е първо, нито да е последно. В известна степен е вечно пренебрегваното.

Третото става бебето и се ползва от уважението, дължимо на ранга му.

Няма значение колко деца има в семейството. Оказва се, че  всяко расте в среда, която е лично негова.

Поради комбинацията от гени и заеманата позиция в семейната хронология, кое да е ваше дете е различно от  другите.

Затова са ви необходими различни възпитателни методи за всяко дете.

Напрегнатото и неспокойно дете не може да бъде третирано като спокойно и весело дете.

Родителите обаче, не държат сметка за тези неща.

 Те се опитват да използват абсолютни и универсални методи на приучаване към дисциплина, които да прилягат на всички деца.

Положителните методи, които благоприятстват развитието на добра представа, трябва да бъдат персонализирани.

 

  • Давайте на детето възможност да изследва средата си  и да се учи на самодисциплина винаги, когато е възможно, на всеки етап от развитието му – това благоприятства изграждането на положителна себепредстава.
  • Отнасяйте се към чувствата и действията му различно – така ще насърчите изграждането на положителната му себепредстава.
  • Доверявайте се на всемогъществото на несъзнателното подражание  – то е решаващ елемент от изграждането на положителна себепредстава.
  • Афективната подкрепа на родителите помага на детето да превъзмогне чувството си за неприспособеност и да си изгради солидна себепредстава.
  • Оставете детето си само да понесе естествените последици на действията си  – така ще му помогнете да си изгради здрава себепредстава.

 

 

                       Виктория Викторова

 

Кратък линк

Още Новини